Create issue ticket

103 Mogući Uzroci za Miopatija

 • Istegnuće mišića
 • Polymyalgia Rheumatica
 • Sistemska sklerodermija

  Promene se nalaze u do 70% bolesnika: blago progresivna miopatija, upalna bolest koju nije moguće razlučiti od dermatomiozitisa i mišićna slabost povezana s generaliziranim[sr.wikipedia.org] Mišićne promeneOve smetnje sreću se u oko 70% bolesnika, u obliku blago progresivne miopatije, u obliku zapaljenja koju nije moguće razlikovati od dermatomiozitisa i mišićne[sr.wikipedia.org] 70% bolesnika i može biti posledica miozitisa u okviru sistemske skleroza, malih infarkta mišića izazvanih perifernom vaskulopatijom, fibrozom samog mišića (fibrozirajuća miopatija[sr.wikipedia.org]

 • Multipli mijelom

  Nemalinska miopatija 177. Neuoroendokrini tumori 178. Bolest Thomsena i Beckera 179. Churg-Straussov sindrom 180. Sindrom Ellis van Crevelda 181.[pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Duchennova mišićna distrofija

  Dišenova mišićna distrofija Mikroskopski snimak butnog mišića osobe koja je umrla od pseudohipertrofne mišićne distrofije, tipa Dišenove. Presek mišića prikazuje opsežne zamene mišićnih vlakana masnim ćelijama. Klasifikacija i spoljašnji resursi Specijalnost Medical genetics, pediatrics ICD - 10 G71.0 ICD - 9-CM 359.1 OMIM[…][sr.wikipedia.org]

 • Dermatomiozitis

  MRI podaci, biopsije mišića ili visoke vrednosti aktivnosti kreatin-kinaze često pomažu u diferenciranju ponavljanja polimiozitisa i miopatije indukovane glukokortikoidima[sr.iliveok.com] Miozitis se nekad može zameniti sa miopatijom, s obzirom da inflamacija u mišićima često nije na vreme identifikovana.[amedica.rs] Zajedno sa polimiozitisom pripada grupi inflamatornih miopatija. Incidencija obolevanja je 2-7 obolelih na milion stanovnika.[scindeks.ceon.rs]

 • Rabdomiosarkom

  Jelić-Puškarić, Biljana and Rajković-Molek, Koraljka and Raić, Ljubica and Batinić, Drago and Konja, Josip and Kardum-Skelin, Ika (2010) Rhabdomyosarcoma with bone marrow infiltration mimicking hematologic neoplasia. Collegium Antropologicum, 34 (2). pp. 635-9. ISSN 0350-6134 Abstract Rhabdomyosarcoma (RMS) is the most[…][medlib.mef.hr]

 • Polimiozitis

  Miozitis se nekad može zameniti sa miopatijom, s obzirom da inflamacija u mišićima često nije na vreme identifikovana.[amedica.rs]

 • Spazam mišića

  […] citati u SCindeksu: 0 citati u CrossRef-u: 0 citati u Google Scholaru: [ ] posete u poslednjih 30 dana: 11 preuzimanja u poslednjih 30 dana: 1 Medicinski pregled 2018, vol. 71, br. 1-2, str. 5-8 Spastičnost - posledica oštećenja centralnog nervnog sistema Sažetak Uvod. Spasticitet je isprekidana ili konstantna[…][scindeks.ceon.rs]

 • Bolest skladištenja glikogena Tip 2

  HIPERURIKOZURIJA I HIPERURICEMIJA, KRABBEOVA BOLEST, WILSONOVA BOLEST, L-2-HIDROKSIGLUTARNA ACIDURIJA, MALIGNA HIPERTERMIJA, MUKOPOLISAHARIDOZA TIP VII, MIŠIĆNA DISTROFIJA, MIOPATIJA[veterinarska-bolnica.hr]

Dalji simptomi