Create issue ticket

7 Mogući Uzroci za Miopija

 • Hiperbarična terapija kiseonikom
 • Marfanov sindrom

  Марфанов синдром је поремећај који се наслеђује аутозомно-доминантно, a узрок му је мутација гена за фибрилин 1, због које у еластичним везивним влакнима недостају микрофибрили, па та влакна немају потребну чврстину. Учесталост болести је 4-6 на 100.000 становника. Марфанов синдром је аутозомно[…][sr.wikipedia.org]

 • Daunov sindrom

  Даунов синдром је облик хромозомопатије који се јавља као последица тризомије 21. хромозома. Карактеристике су, специфичан изглед лица и умна заосталост као обавезни показатељ овог синдрома. Описао га је први пут Лагдон Даун (енгл. Lagdon Down) 1866. године на сопственом детету, а тек 1957. године је[…][sr.wikipedia.org]

 • Prader-Willi sindrom
 • Miopija

  Degenerativna Miopija Miopija[sr.wikipedia.org] Miopija je delom nasledna. Kratkovidnost se klasifikuje na različite načine.[sr.wikipedia.org] Kratkovidnost u odraslom dobu se deli na Ranu odraslu miopiju, koja se pojavljuje između 20-te i 40-te godine života Kasnu odraslu miopiju, koja se javlja nakon 40-te godine[sr.wikipedia.org]

 • Elers-Danlos sindrom

  Елерс-Данлос синдром је наследни поремећај синтезе колагена, непознатог узрока. Производе се колагена влакна која су дефектна, а и сам ниво производње је смањен. Колаген је протеин који даје чврстину кожи и лигаментима и чини их отпорним на истезање. Услед ових дефеката кожа и зглобови су претерано[…][sr.wikipedia.org]

 • Homocistinuria

Dalji simptomi