Create issue ticket

13 Mogući Uzroci za Miopija, Nisko postavljene uši, Široki nosni most

Prikaži rezulate na: English

 • Daunov sindrom

  Даунов синдром је облик хромозомопатије који се јавља као последица тризомије 21. хромозома. Карактеристике су, специфичан изглед лица и умна заосталост као обавезни показатељ овог синдрома. Описао га је први пут Лагдон Даун (енгл. Lagdon Down) 1866. године на сопственом детету, а тек 1957. године је[…][sr.wikipedia.org]

 • Homocistinuria
 • Hiperbarična terapija kiseonikom
  Nedostaju: Nisko postavljene uši Široki nosni most
 • Marfanov sindrom

  Марфанов синдром је поремећај који се наслеђује аутозомно-доминантно, a узрок му је мутација гена за фибрилин 1, због које у еластичним везивним влакнима недостају микрофибрили, па та влакна немају потребну чврстину. Учесталост болести је 4-6 на 100.000 становника. Марфанов синдром је аутозомно[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Nisko postavljene uši Široki nosni most
 • Mukopopolisaharidoza

  Мукополисахаридозе скраћено МПС је група ретких наследних метаболичких болести које карактерише накупљање различитих продуката у ткивима због недостатка лизосомских ензима који учествују у разградњи гликозаминогликана (ГАГ). Због поремећене разградње гликозаминогликани се таложе у лизозомима, у[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Miopija Nisko postavljene uši
 • Mukopolisaharidoza 2
  Nedostaju: Miopija Nisko postavljene uši
 • Tarnerov sindrom
  Nedostaju: Miopija Široki nosni most
 • Mukopolisaharidoza 1
  Nedostaju: Miopija Nisko postavljene uši
 • Mukopolisaharidoza 6
  Nedostaju: Miopija Nisko postavljene uši
 • Prader-Willi sindrom
  Nedostaju: Nisko postavljene uši Široki nosni most