Create issue ticket

90 Mogući Uzroci za Miotonična distrofija

 • Kongenitalna gluvoća

  distrofija tip 1 Miotonična distrofija tip 2 Miotonična mišićna distrofija Miotubularna miopatija, X-vezano Mitohondrijalna miopatija, kompleks I Mukolipidoza, tip 2 Multipla[ivf-embryo.gr] Za patologije nastale usled ekspanzija trinukleotidnih ponovaka (kao sto je Fragile X, Hantingtonova bolest, miotonična distrofija itd.) moguće je dobiti samo informaciju[ivf-embryo.gr] […] poremećaj povezan sa hromozomom Menkesov sindrom Marfanov sindrom Metilmalonična acidemija (MMA) Metahromatična leukodistrofija Meckel-Gruberov sindrom -3 Miastenija gravis Miotonična[ivf-embryo.gr]

 • Neoplazija kože

  Miotonična distrofija Steinert 104. Neuronska ceroid lipofuscinoza 105. Fenilketonurija 106. Sindrom Smith-Magenis 107. Wilsonova bolest 108.[pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Miotonična distrofija

  distrofija tip 1 Miotonična distrofija tip 2 Miotonična mišićna distrofija Miotubularna miopatija, X-vezano Mitohondrijalna miopatija, kompleks I Mukolipidoza, tip 2 Multipla[ivf-embryo.gr] Miotonična distrofija Steinert 104. Neuronska ceroid lipofuscinoza 105. Fenilketonurija 106. Sindrom Smith-Magenis 107. Wilsonova bolest 108.[pravno-informacioni-sistem.rs] (za sve clanove porodice) 16,500.00 Cisticna fibroza ( F508del mutacija ) 16,500.00 Miotonična distrofija tip 1 (MD1; DMPK-gene locus) 55,500.00 Miotonična distrofija tip[vasakucazdravlja.rs]

 • Leighova bolest

  Miotonična distrofija Steinert 104. Neuronska ceroid lipofuscinoza 105. Fenilketonurija 106. Sindrom Smith-Magenis 107. Wilsonova bolest 108.[pravno-informacioni-sistem.rs]

 • IgE Mijelom

  (za sve clanove porodice) 16,500.00 Cisticna fibroza ( F508del mutacija ) 16,500.00 Miotonična distrofija tip 1 (MD1; DMPK-gene locus) 55,500.00 Miotonična distrofija tip[vasakucazdravlja.rs] (za sve clanove porodi 16500 Cisticna fibroza ( F508del mutacija ) 16500 Miotonična distrofija tip 1 (MD1; DMPK-gene locus) 55500 Miotonična distrofija tip 1 (southern blot[stadion-medica.rs] 12,000.00 Kariotip iz periferne krvi 8,000.00 Mikrodelecija Y hromozoma 14,300.00 SMA-spinalna misicna atrofija (za sve clanove porodice) 16,500.00 Duchenne/Becker-ova misicna distrofija[vasakucazdravlja.rs]

 • Primarna bilijarna ciroza

  Miotonična distrofija Steinert 104. Neuronska ceroid lipofuscinoza 105. Fenilketonurija 106. Sindrom Smith-Magenis 107. Wilsonova bolest 108.[pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Deficijencija hormona rasta

  Miotonična distrofija Steinert 104. Neuronska ceroid lipofuscinoza 105. Fenilketonurija 106. Sindrom Smith-Magenis 107. Wilsonova bolest 108.[pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Akutna intermitentna porfirija

  Miotonična distrofija Steinert 104. Neuronska ceroid lipofuscinoza 105. Fenilketonurija 106. Sindrom Smith-Magenis 107. Wilsonova bolest 108.[pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Leberova nasledna optička neuropatija

  distrofija tip 1 Miotonična distrofija tip 2 Miotonična mišićna distrofija Miotubularna miopatija, X-vezano Mitohondrijalna miopatija, kompleks I Mukolipidoza, tip 2 Multipla[ivf-embryo.gr] Za patologije nastale usled ekspanzija trinukleotidnih ponovaka (kao sto je Fragile X, Hantingtonova bolest, miotonična distrofija itd.) moguće je dobiti samo informaciju[ivf-embryo.gr] […] poremećaj povezan sa hromozomom Menkesov sindrom Marfanov sindrom Metilmalonična acidemija (MMA) Metahromatična leukodistrofija Meckel-Gruberov sindrom -3 Miastenija gravis Miotonična[ivf-embryo.gr]

 • Kongenitalna diskeratoza

  distrofija tip 1 Miotonična distrofija tip 2 Miotonična mišićna distrofija Miotubularna miopatija, X-vezano Mitohondrijalna miopatija, kompleks I Mukolipidoza, tip 2 Multipla[ivf-embryo.gr] Za patologije nastale usled ekspanzija trinukleotidnih ponovaka (kao sto je Fragile X, Hantingtonova bolest, miotonična distrofija itd.) moguće je dobiti samo informaciju[ivf-embryo.gr] […] poremećaj povezan sa hromozomom Menkesov sindrom Marfanov sindrom Metilmalonična acidemija (MMA) Metahromatična leukodistrofija Meckel-Gruberov sindrom -3 Miastenija gravis Miotonična[ivf-embryo.gr]

Dalji simptomi