Create issue ticket

31 Mogući Uzroci za MR pokazuje lezije bele mase, Oftalmoplegija

 • Leighova bolest

  Kearns-Sayre -овиот синдром : уште во 1965 година Kearns опишува девет пациенти со офталмоплегија, пигментна дегенерација на ретината и кардиомиопатија.[jser.fzf.ukim.edu.mk] Сите овие болести се пренесуваат по мајчинска линија и обично се должат на делеции или дупликации на митохондријалната ДНК, предизвикувајќи миопатии со или без офталмоплегија[jser.fzf.ukim.edu.mk] Хроничната прогресивна надворешна офталмоплегија и Kearns-Sayre-овиот синдром главно претставуваат спорадични заболувања без зголемен ризик за репојавност во потомството.[jser.fzf.ukim.edu.mk]

 • Traumatska povreda mozga

  Traumatska povreda mozga nastaje kada spoljašnje mehaničke sile uzrokuju disfunkciju mozga. To se može desiti kao rezultat snažnog udara ili guranja u glavu ili telo. Uz privremeni poremećaj u mozgu, može izazvati fizičko oštećenje, kao što su modrice, krvarenje i uništavanje tkiva, što može dovesti do dugotrajnih[…][sr.puntomarinero.com]

  Nedostaju: MR pokazuje lezije bele mase
 • Infekcija kože

  […] su: gubitak vida (u 3% do 11%) pacijenata zbog ishemične retinopatije i neuropatije vidnog živca uzrokovane povećanim intraorbitalnim pritiskom; ograničenje pokreta oka (oftalmoplegija[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: MR pokazuje lezije bele mase
 • Rak kože
  Nedostaju: MR pokazuje lezije bele mase
 • Karcinom bazalnih ćelija

  Razlog nastanka nije poznat, a nasledni činioci nemaju značajnu ulogu. U rizične grupe spadaju žene koje imaju dijabet, hipertenziju i povećanu telesnu težinu. U predisponirajuće faktore spadaju dugotrajne hronične infekcije, kao i infekcije HP virusima tipa 16. i 18. KLINIČKA SLIKA: nije usko specifična za karcinom[…][ginekomedika.rs]

  Nedostaju: MR pokazuje lezije bele mase
 • Familijarni multinodularna struma

  Egzoforija) - Brownov sindrom - Duaneov sindrom Ostali poremećaji binokularnog vida: Kljenut konjugiranih očnih pokreta - Insuficijencija konvergencije - Internuklearna oftalmoplegija[inexamad.cf] […] serozna retinopatija - Makularni edem - Epiretinala membrana - Druze mrežnice - Druze makule - Uveitis Strabizam: - Paralitički strabizam(Oftalmopareza - Progresivna vanjska oftalmoplegija[inexamad.cf]

  Nedostaju: MR pokazuje lezije bele mase
 • Grejvs-Bazedovljeva bolest

  VAŽNO O HIPERTIREOZI, ŠTA I KAKO SVAKI DAN[…] Hipertireoza se može – i treba – držati pod kontrolom, ali se morate pridržavati lekarskih saveta i kontrole Hipertireoza je sistemsko oboljenje u kom je nivo hormona štitaste žlezde povećan. Ova bolest se opisuje i kao poremećaj metabolizma (razmene materija) koji je[…][bastabalkana.com]

  Nedostaju: MR pokazuje lezije bele mase
 • Poremećaj mišića oka

  Oftalmoplegija - slabost ili paraliza očnih mišića. Ovo rezultira simptomom duple slike.[nadjidoktora.rs] Internuklearna oftalmoplegija dovodi do strabizma u određenom pravcu vizije i diplopije kada se gleda sa strane.[sr.iliveok.com] Tolosa-Huntov sindrom (i Paratrigeminalni Raederov sindrom) su veoma bolni uslovi, manifestovani nepotpunom spoljnom oftalmoplegijom, a ponekad i uključivanjem prve granice[sr.iliveok.com]

  Nedostaju: MR pokazuje lezije bele mase
 • Fabrijeva bolest
  Nedostaju: Oftalmoplegija
 • Demencija

  Клиничка слика прогресивне супрануклеарне парализе (ПСП) обухвата супрануклеарну офталмоплегију, псеудобулбарну парализу, дизартрију и ригидност аксијалне мускулатуре тела[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: MR pokazuje lezije bele mase

Dalji simptomi

Slični simptomi