Create issue ticket

2 Mogući Uzroci za Nastanak u odraslom dobu

  • Maligni melanom u detinjstvu

    Većina melanoma nastaje zbog akutnog, intermitentnog i pretjeranog izlaganja suncu, uglavnom u detinjstvu, ali izlaganje suncu i u odrasloj dobi takođe doprinosi riziku.[phi.rs.ba] Osjetljiv tip kože (tipovi I, II), veliki broj mladeža ili atipični mladeži i porodična istorija raka kože su najvažniji faktori rizika za nastanak melanoma.[phi.rs.ba]

  • Cerebelarna ataksija-hipogonadizam sindrom

    A mi često zaboravimo pitati za te čimbenike rizika koji su kao što znate: osteoporoza u obitelji, fraktura u odrasloj dobi, nizak body mass indeks, izaženo puštenje i konzumacija[slideplayer.com] No mi ginekolozi često zaboravljamo, da je HNL indicirano i kod asimptomatskih žena mlađih od 60 godina koje imaju čimbenike rizika za nastanak osteoporoze.[slideplayer.com]

Dalji simptomi