Create issue ticket

6 Mogući Uzroci za Nejednaka dužina nogu

 • Skolioza

  Skolioza je nepravilan rast kičmenog stuba sa krivljenjem u jednu ili dve strane. Skolioza uzrokuje jak bol u donjem delu leđa. Ukoliko se bolest ne neguje i ne posmatra moze da dovede do smrti. Ovo oboljenje je široko zastupljeno (7 miliona ljudi u SAD-u). Skolioza kičme sa zakrivljenošću od 10 ili manje pogađa 1,5 %[…][sr.wikipedia.org]

 • Bol u donjim leđima

  Lumbago (bol u krstima, engl. low back pain - LBP) je čest poremećaj koji zahvata mišiće i kosti leđa. On obuhvata oko 40% ljudi u nekom delu njihovog života. Lumbago se može klasifikovati po trajanju, kao akutni (bol koji traje manje od 6 nedelja), subhronični (6 do 12 nedelja), ili hronični (više od 12 nedelja). Ovo[…][sr.wikipedia.org]

 • Familijarni multinodularna struma

  dužina udova, Winged scapula) • Hondromalacija patele Polyarteritis nodosa • Churg-Straussov sindrom • Kawasakijeva bolest • Hipersenzitivni vaskulitis • Goodpastureov sindrom[inexamad.cf] Juvenilni idiopatski artritis, Stillova bolst) • kristal (Giht, Hondrokalcinoza) • Osteoartritis (Heberdenovi čvorići, Bouchardovi čvorići) • stečene deformacije prstiju ruku i nogu[inexamad.cf] Hallux varus, Hallux malleus) • ostale stečene deformacije stopala (Valgus deformacija, Varus deformacija, Viseća šaka, Viseće stopalo, Ravno stopalo, Talipes equinovarus, Nejednaka[inexamad.cf]

 • Homocistinurija bez metilmalonske acidurije tip cbIG

  […] idiopatski artritis, Stillova bolst ) • kristal ( Giht, Hondrokalcinoza ) • Osteoartritis ( Heberdenovi čvorići, Bouchardovi čvorići ) • stečene deformacije prstiju ruku i nogu[hr.wikipedia.org] dužina udova, Winged scapula) • Hondromalacija patele Polyarteritis nodosa • Churg-Straussov sindrom • Kawasakijeva bolest • Hipersenzitivni vaskulitis • Goodpastureov sindrom[inexamad.cf] dužina udova, Winged scapula ) • Hondromalacija patele Sistemski poremećaj vezivnog tkiva Polyarteritis nodosa • Churg-Straussov sindrom • Kawasakijeva bolest • Hipersenzitivni[hr.wikipedia.org]

 • Citrulinemija tip 2

  dužina udova, Winged scapula) • Hondromalacija patele Polyarteritis nodosa • Churg-Straussov sindrom • Kawasakijeva bolest • Hipersenzitivni vaskulitis • Goodpastureov sindrom[inexamad.cf] Juvenilni idiopatski artritis, Stillova bolst) • kristal (Giht, Hondrokalcinoza) • Osteoartritis (Heberdenovi čvorići, Bouchardovi čvorići) • stečene deformacije prstiju ruku i nogu[inexamad.cf] Hallux varus, Hallux malleus) • ostale stečene deformacije stopala (Valgus deformacija, Varus deformacija, Viseća šaka, Viseće stopalo, Ravno stopalo, Talipes equinovarus, Nejednaka[inexamad.cf]

 • Benigni esencijalni blefarospazam

  […] idiopatski artritis, Stillova bolst ) • kristal ( Giht, Hondrokalcinoza ) • Osteoartritis ( Heberdenovi čvorići, Bouchardovi čvorići ) • stečene deformacije prstiju ruku i nogu[hr.wikipedia.org] dužina udova, Winged scapula ) • Hondromalacija patele Sistemski poremećaj vezivnog tkiva Polyarteritis nodosa • Churg-Straussov sindrom • Kawasakijeva bolest • Hipersenzitivni[hr.wikipedia.org] Hallux varus, Hallux malleus ) • ostale stečene deformacije stopala ( Valgus deformacija, Varus deformacija, Viseća šaka, Viseće stopalo, Ravno stopalo, Talipes equinovarus, Nejednaka[hr.wikipedia.org]

Dalji simptomi