Create issue ticket

17 Mogući Uzroci za Nemogućnost govora

 • Gluvoća

  Postoji niz poremećaja koje treba razlikovati od gluvoće, na primer: svjesna volja da se „ne čuje“ nagluvost ( hypoacusis ) nemost, afazija (nemogućnost govora) poteškoće[sr.wikipedia.org]

 • Pedijatrijski ishemijski moždani udar

  govora ili nerazumevanje tuđeg govora, poremećaji vida: pojava duplih slika, potpuni gubitak vida na jednom ili oba oka, suženje vidnog polja itd.[sr.wikipedia.org] […] početkom u potiljačnom predelu koje mogu biti praćene pojavom slabosti pojedinih delova tela, povraćanjem ili izmenom stanja svesti, otežano izgovaranje pojedinih reči, nemogućnost[sr.wikipedia.org]

 • Subduralni hematom

  Nedavne povrede glave, glavobolja, gubitak svesti nakon povrede glave, slabost, utrnulost, nemogućnost govora, nerazgovetan govor, mučnina i povraćanje, letargija, napadi,[nadjidoktora.rs]

 • Miotonična distrofija

  Прилог 3. СПИСАК РЕТКИХ БОЛЕСТИ 1. Sindrom Brugada 2. Eritropoetička porfirija 3. Sindrom Guillan Bare 4. Familijarni melanoma 5. Genetski uslovljen autizam 6. Tetralogija Fallot 7. Skleroderma 8. Transpozicija velikih krvnih sudova 9. Fokalna Distonija 10. Marfanov sindrom 11. Non Hodgkinov limfom 12. Retinitis pigmentoza 13.[…][pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Narkolepsija

  Govor je često nerazgovetan te se pojavljuju poremećaji vida u obliku dvoslika i nemogućnosti fokusiranja pogleda, no sluh i svest su očuvani.[sr.wikipedia.org] Paraliza u snu je privremena nemogućnost govora ili pokreta pri buđenju (ili, ređe, pri usnivanju). Može potrajati od par sekundi do nekoliko minuta.[sr.wikipedia.org] govora) do potpunog kolapsa.[sr.wikipedia.org]

 • Šlog

  говора или неразумевање туђег говора, поремећаји вида: појава дуплих слика, потпуни губитак вида на једном или оба ока, сужење видног поља итд.Све ове тегобе могу настати[sr.wikipedia.org] […] најчешће са почетком у потиљачном пределу које могу бити праћене појавом слабости појединих делова тела, повраћањем или изменом стања свести, отежано изговарање појединих речи, немогућност[sr.wikipedia.org]

 • Cerebrovaskularni poremećaj

  говора или неразумевање туђег говора, поремећаји вида: појава дуплих слика, потпуни губитак вида на једном или оба ока, сужење видног поља итд.Све ове тегобе могу настати[sr.wikipedia.org] […] најчешће са почетком у потиљачном пределу које могу бити праћене појавом слабости појединих делова тела, повраћањем или изменом стања свести, отежано изговарање појединих речи, немогућност[sr.wikipedia.org]

 • Infarkt moždanog stabla

  govora ili nerazumevanje tuđeg govora, poremećaji vida: pojava duplih slika, potpuni gubitak vida na jednom ili oba oka, suženje vidnog polja itd.[sr.wikipedia.org] […] početkom u potiljačnom predelu koje mogu biti praćene pojavom slabosti pojedinih delova tela, povraćanjem ili izmenom stanja svesti, otežano izgovaranje pojedinih reči, nemogućnost[sr.wikipedia.org]

 • Iznenadni gubitak sluha

  Za senilna gubitka sluha odlikuje zujanje u ušima, i nemogućnost da se razume govor.[sr.mymedinform.com]

 • Demencija

  Бoлeст пoстeпeнo нaпрeдуje и мнoги дeмeнтни бoлeсници мoрajу дa сe у нeкoм трeнутку смeштajу у стaрaчкe дoмoвe или сличнe институциje збoг нeмoгућнoсти пружaњa oдгoвaрajућe[domsvetitrifun.rs] У трећем стадијуму Алцхајмерове болести, разумевање говора и вербална продукција бивају све више нарушени, са израженим тешкоћама проналажења речи, немогућношћу понављања[sr.wikipedia.org] Oви пoдaци рeчитo гoвoрe o вeликoм брojу људи чиjи сe квaлитeт живoтa битнo мeњa услeд дeмeнциje рoђaкa и кojи, кao и друштвo у цeлини, трoшe знaтнa срeдствa зa лeчeњe и нeгу[domsvetitrifun.rs]

Dalji simptomi