Create issue ticket

1 Mogući Uzroci za Nepotpuni prelom

  • Fraktura

    Nepotpuni ili inkompletni prelom je onaj kod koga kost ili hrskavica nije potpuno prekinuta.[sr.wikipedia.org] Posredni prelomi se mogu nadovezati na neposredne ili mogu nastati samostalno.Prema stanju kontinuiteta kosti prelomi se dele: Potpuni prelom je onaj koji se karakteriše potpunim[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi