Create issue ticket

8 Mogući Uzroci za Nepotpuni prelom

 • Nepotpuni prelom

  OTVOREN PRELOM ZATVOREN PRELOM NAPRSLINA RAZMRSKAVANJE KOSTI NEPOTPUNI PRELOM 7.[slideshare.net] POVREDE KOSTIJU PRELOM OTVOREN (postoji rana na koži iznad preloma - opasnost od infekcije i krvarenja) ZATVOREN (koža iznad preloma neoštećena) 6.[slideshare.net]

 • Fraktura

  Nepotpuni ili inkompletni prelom je onaj kod koga kost ili hrskavica nije potpuno prekinuta.[sr.wikipedia.org] Posredni prelomi se mogu nadovezati na neposredne ili mogu nastati samostalno.Prema stanju kontinuiteta kosti prelomi se dele: Potpuni prelom je onaj koji se karakteriše potpunim[sr.wikipedia.org]

 • Patološka fraktura

  Prema stanju kontinuiteta kosti: – Potpuni prelom – karakteriše se potpunim prekidom kontinuiteta kosti u cijeloj njenoj debljini ili dužini. – Nepotpuni ili inkompletni prelom[dzgradiska.com]

 • Fraktura ramena

  Bez radiološkog pregleda nemoguće je dijagnostikovati nepotpun prelom.[dzvranje.org]

 • Fraktura humerusa

  Nepotpuni ili inkompletni prelom je onaj kod koga kost ili hrskavica nije potpuno prekinuta.[sr.wikipedia.org] Prema stanju kontinuiteta kosti prelomi se dele: Potpuni prelom je onaj koji se karakteriše potpunim prekidom kontinuiteta kosti u celoj njenoj debljini ili celoj njenoj dužini[sr.wikipedia.org]

 • Fraktura zigomatične kosti

  Nepotpuni ili inkompletni prelom je onaj kod koga kost ili hrskavica nije potpuno prekinuta.[sr.wikipedia.org] Prema stanju kontinuiteta kosti prelomi se dele: Potpuni prelom je onaj koji se karakteriše potpunim prekidom kontinuiteta kosti u celoj njenoj debljini ili celoj njenoj dužini[sr.wikipedia.org]

 • Fraktura lakta

  Nepotpuni ili inkompletni prelom je onaj kod koga kost ili hrskavica nije potpuno prekinuta.[sr.wikipedia.org] Prema stanju kontinuiteta kosti prelomi se dele: Potpuni prelom je onaj koji se karakteriše potpunim prekidom kontinuiteta kosti u celoj njenoj debljini ili celoj njenoj dužini[sr.wikipedia.org]

 • Fraktura patele

  Nepotpuni ili inkompletni prelom je onaj kod koga kost ili hrskavica nije potpuno prekinuta.[sr.wikipedia.org] Prema stanju kontinuiteta kosti prelomi se dele: Potpuni prelom je onaj koji se karakteriše potpunim prekidom kontinuiteta kosti u celoj njenoj debljini ili celoj njenoj dužini[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi