Create issue ticket

0 Mogući Uzroci za Neproporcionalni dvarfizam


  • Nisu pronađeni uzroci. Molim vas da unesete drugi simptom, godine i pol.

Dalji simptomi