Create issue ticket

22 Mogući Uzroci za Neuropatija, Osteopetroza

 • Leberova nasledna optička neuropatija

  Norijeva bolest Nunanov sindrom Okulokutani albinizam, tip I Okulokutani albinizam tip II Okularni albinizam, X-vezan Okulodentodigitalna displazija Optička atrofija, tip 1 Osteopetroza[ivf-embryo.gr] 1B Šarko-Mari -Tut neuropatija 2E Švahman-Dajmondov sindrom Šegren-Larsonov sindrom[ivf-embryo.gr] […] leukoencefalopatijom Ceroidna lipofuscinoza (Juvenilnog tipa) Ceroidna lipofuscinoza (završnog tipa) Ciklična neutropenija Citrulinemija Cistinoza Cistična fibroza Šarko-Mari -Tut neuropatija[ivf-embryo.gr]

 • Kongenitalna diskeratoza

  1B Šarko-Mari -Tut neuropatija 2E Švahman-Dajmondov sindrom Šegren-Larsonov sindrom[ivf-embryo.gr] Norijeva bolest Nunanov sindrom Okulokutani albinizam, tip I Okulokutani albinizam tip II Okularni albinizam, X-vezan Okulodentodigitalna displazija Optička atrofija, tip 1 Osteopetroza[ivf-embryo.gr] […] leukoencefalopatijom Ceroidna lipofuscinoza (Juvenilnog tipa) Ceroidna lipofuscinoza (završnog tipa) Ciklična neutropenija Citrulinemija Cistinoza Cistična fibroza Šarko-Mari -Tut neuropatija[ivf-embryo.gr]

 • Autozomno-recesivna Osteopetroza 7
 • Deficijencija karnitina

  1B Šarko-Mari -Tut neuropatija 2E Švahman-Dajmondov sindrom Šegren-Larsonov sindrom[ivf-embryo.gr] Norijeva bolest Nunanov sindrom Okulokutani albinizam, tip I Okulokutani albinizam tip II Okularni albinizam, X-vezan Okulodentodigitalna displazija Optička atrofija, tip 1 Osteopetroza[ivf-embryo.gr] […] leukoencefalopatijom Ceroidna lipofuscinoza (Juvenilnog tipa) Ceroidna lipofuscinoza (završnog tipa) Ciklična neutropenija Citrulinemija Cistinoza Cistična fibroza Šarko-Mari -Tut neuropatija[ivf-embryo.gr]

 • Hereditarna deficijencija antitrombina tipa 2

  1B Šarko-Mari -Tut neuropatija 2E Švahman-Dajmondov sindrom Šegren-Larsonov sindrom[ivf-embryo.gr] Norijeva bolest Nunanov sindrom Okulokutani albinizam, tip I Okulokutani albinizam tip II Okularni albinizam, X-vezan Okulodentodigitalna displazija Optička atrofija, tip 1 Osteopetroza[ivf-embryo.gr] […] leukoencefalopatijom Ceroidna lipofuscinoza (Juvenilnog tipa) Ceroidna lipofuscinoza (završnog tipa) Ciklična neutropenija Citrulinemija Cistinoza Cistična fibroza Šarko-Mari -Tut neuropatija[ivf-embryo.gr]

 • Kongenitalna neutropenija

  1B Šarko-Mari -Tut neuropatija 2E Švahman-Dajmondov sindrom Šegren-Larsonov sindrom[ivf-embryo.gr] Norijeva bolest Nunanov sindrom Okulokutani albinizam, tip I Okulokutani albinizam tip II Okularni albinizam, X-vezan Okulodentodigitalna displazija Optička atrofija, tip 1 Osteopetroza[ivf-embryo.gr] […] leukoencefalopatijom Ceroidna lipofuscinoza (Juvenilnog tipa) Ceroidna lipofuscinoza (završnog tipa) Ciklična neutropenija Citrulinemija Cistinoza Cistična fibroza Šarko-Mari -Tut neuropatija[ivf-embryo.gr]

 • Citrulinemija tip 2

  1B Šarko-Mari -Tut neuropatija 2E Švahman-Dajmondov sindrom Šegren-Larsonov sindrom[ivf-embryo.gr] Cerebralni edem - Reyeov sindrom - Siringomijelija - Siringobulbija - Kompresija leđne moždine Gornji ud (Sindrom karpalnog tunela - Uklještenje ulnarnog živca - Radijalna neuropatija[inexamad.cf] Norijeva bolest Nunanov sindrom Okulokutani albinizam, tip I Okulokutani albinizam tip II Okularni albinizam, X-vezan Okulodentodigitalna displazija Optička atrofija, tip 1 Osteopetroza[ivf-embryo.gr]

 • Kongenitalna gluvoća

  1B Šarko-Mari -Tut neuropatija 2E Švahman-Dajmondov sindrom Šegren-Larsonov sindrom[ivf-embryo.gr] Norijeva bolest Nunanov sindrom Okulokutani albinizam, tip I Okulokutani albinizam tip II Okularni albinizam, X-vezan Okulodentodigitalna displazija Optička atrofija, tip 1 Osteopetroza[ivf-embryo.gr] […] leukoencefalopatijom Ceroidna lipofuscinoza (Juvenilnog tipa) Ceroidna lipofuscinoza (završnog tipa) Ciklična neutropenija Citrulinemija Cistinoza Cistična fibroza Šarko-Mari -Tut neuropatija[ivf-embryo.gr]

 • Optička atrofija

  1B Šarko-Mari -Tut neuropatija 2E Švahman-Dajmondov sindrom Šegren-Larsonov sindrom[ivf-embryo.gr] Norijeva bolest Nunanov sindrom Okulokutani albinizam, tip I Okulokutani albinizam tip II Okularni albinizam, X-vezan Okulodentodigitalna displazija Optička atrofija, tip 1 Osteopetroza[ivf-embryo.gr] […] leukoencefalopatijom Ceroidna lipofuscinoza (Juvenilnog tipa) Ceroidna lipofuscinoza (završnog tipa) Ciklična neutropenija Citrulinemija Cistinoza Cistična fibroza Šarko-Mari -Tut neuropatija[ivf-embryo.gr]

 • Fankonijev sindrom

  1B Šarko-Mari -Tut neuropatija 2E Švahman-Dajmondov sindrom Šegren-Larsonov sindrom[ivf-embryo.gr] Norijeva bolest Nunanov sindrom Okulokutani albinizam, tip I Okulokutani albinizam tip II Okularni albinizam, X-vezan Okulodentodigitalna displazija Optička atrofija, tip 1 Osteopetroza[ivf-embryo.gr] […] leukoencefalopatijom Ceroidna lipofuscinoza (Juvenilnog tipa) Ceroidna lipofuscinoza (završnog tipa) Ciklična neutropenija Citrulinemija Cistinoza Cistična fibroza Šarko-Mari -Tut neuropatija[ivf-embryo.gr]

Dalji simptomi

Slični simptomi