Create issue ticket

32 Mogući Uzroci za Nizak stas, Osteopetroza

 • Autozomno-recesivna Osteopetroza 7
 • Autozomno-recesivna Osteopetroza 5
 • Autozomno-recesivna Osteopetroza 3
 • Deficijencija hormona rasta
  Nedostaju: Osteopetroza
 • Anoreksija nervoza
  Nedostaju: Osteopetroza
 • Cistična fibroza

  Цистична фиброза (ЦФ) или муковисцидоза је генетски поремећај који се наслеђује аутозомно рецесивно и највише ремети функцију дисања, али се јављају и поремећаји функције панкреаса, јетре и црева. Најчешће доводи до честих запаљења и инсуфицијенције плућа и панкреаса. Други симптоми могу бити[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Osteopetroza
 • Mukopopolisaharidoza

  Мукополисахаридозе скраћено МПС је група ретких наследних метаболичких болести које карактерише накупљање различитих продуката у ткивима због недостатка лизосомских ензима који учествују у разградњи гликозаминогликана (ГАГ). Због поремећене разградње гликозаминогликани се таложе у лизозомима, у[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Osteopetroza
 • Talasemija
  Nedostaju: Osteopetroza
 • Progresivna familijarna inthehepatična kolestaza
  Nedostaju: Osteopetroza
 • Retov sindrom

  Ретов синдром је прогресиван развојни неуролошки поремећај који се манифестује променама у области когнитивних, комуникативних, моторних и вегетативних функција. Јавља се искључиво код деце женског пола и одликују га стечена микроцефалија (абнормално малена глава), ментална ретардација, аутистично[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Osteopetroza

Dalji simptomi

Slični simptomi