Create issue ticket

4 Mogući Uzroci za Normalno protrombinsko vreme

  • Hemofilija

    протромбинско време и време крварења нормално.[sr.wikipedia.org] Крварење у мишиће Абдоминална крварења са знацина акутног абдомена Крварење у мокраћне путеве Мождано крварењеПарцијално тромбопластинско време (аПТТ) је продужено, док је[sr.wikipedia.org]

  • Hemofilija A
  • Hemofilija B
  • Plućna embolija

    Терапија витамином К се прати одређивањем протромбинског времена (ПТ) израженог ИНР-ом (international normalized ratio).[sr.wikipedia.org] […] вредности.Код нефракционираног хепарина контролишу се активисано парцијално тромбопластинско време (аПТТ) или хепаринемија и тромбоцити.[sr.wikipedia.org] Контрола тромболитичке терапијеЕфекат тромболитике терапије се контролише одређивањем тромбинског времена (ТТ), 4 сата након апликације, које треба да буде 2-4 пута дуже од нормалних[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi