Create issue ticket

11 Mogući Uzroci za Odloženi razvoj govora, Osteopetroza

 • Kongenitalna gluvoća
  Nedostaju: Osteopetroza
 • Mentalna zaostalost

  Ментална заосталост је стање заустављеног или непотпуног психичког развоја које се нарочито карактерише поремећајем оних способности које се појављују током развојног периода и које доприносе смањењу општег нивоа интелигенције као што су когнитивне, говорне, моторне и социјалне способности. Може се[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Osteopetroza
 • Mukopopolisaharidoza

  Мукополисахаридозе скраћено МПС је група ретких наследних метаболичких болести које карактерише накупљање различитих продуката у ткивима због недостатка лизосомских ензима који учествују у разградњи гликозаминогликана (ГАГ). Због поремећене разградње гликозаминогликани се таложе у лизозомима, у[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Osteopetroza
 • Mukopolisaharidoza 2
  Nedostaju: Osteopetroza
 • Daunov sindrom

  Даунов синдром је облик хромозомопатије који се јавља као последица тризомије 21. хромозома. Карактеристике су, специфичан изглед лица и умна заосталост као обавезни показатељ овог синдрома. Описао га је први пут Лагдон Даун (енгл. Lagdon Down) 1866. године на сопственом детету, а тек 1957. године је[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Osteopetroza
 • SHORT sindrom
  Nedostaju: Osteopetroza
 • Pallister W sindrom
  Nedostaju: Osteopetroza
 • Osteopetroza
  Nedostaju: Odloženi razvoj govora
 • Autozomno-recesivna Osteopetroza 7
  Nedostaju: Odloženi razvoj govora
 • Autozomno-recesivna Osteopetroza 5
  Nedostaju: Odloženi razvoj govora

Dalji simptomi

Slični simptomi