Create issue ticket

5 Mogući Uzroci za Odloženi razvoj govora i jezika

Prikaži rezulate na: Svenska

  • Mukopopolisaharidoza

    Мукополисахаридозе скраћено МПС је група ретких наследних метаболичких болести које карактерише накупљање различитих продуката у ткивима због недостатка лизосомских ензима који учествују у разградњи гликозаминогликана (ГАГ). Због поремећене разградње гликозаминогликани се таложе у лизозомима, у[…][sr.wikipedia.org]

  • Mukopolisaharidoza 2
  • Propriona acidemija
  • Prader-Willi sindrom
  • Pallister W sindrom

Dalji simptomi