Create issue ticket

12 Mogući Uzroci za Odloženi razvoj govora i jezika, Višestruke kongenitalne anomalije

Prikaži rezulate na: English

 • Mukopopolisaharidoza

  Мукополисахаридозе скраћено МПС је група ретких наследних метаболичких болести које карактерише накупљање различитих продуката у ткивима због недостатка лизосомских ензима који учествују у разградњи гликозаминогликана (ГАГ). Због поремећене разградње гликозаминогликани се таложе у лизозомима, у[…][sr.wikipedia.org]

 • Mukopolisaharidoza 2
 • Prader-Willi sindrom
 • Tarnerov sindrom
  Nedostaju: Odloženi razvoj govora i jezika
 • Kraniosinostoza
  Nedostaju: Odloženi razvoj govora i jezika
 • Daunov sindrom

  Даунов синдром је облик хромозомопатије који се јавља као последица тризомије 21. хромозома. Карактеристике су, специфичан изглед лица и умна заосталост као обавезни показатељ овог синдрома. Описао га је први пут Лагдон Даун (енгл. Lagdon Down) 1866. године на сопственом детету, а тек 1957. године је[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Odloženi razvoj govora i jezika
 • Propriona acidemija
  Nedostaju: Višestruke kongenitalne anomalije
 • Mukopolisaharidoza 1
  Nedostaju: Odloženi razvoj govora i jezika
 • Williamsov sindrom
  Nedostaju: Odloženi razvoj govora i jezika
 • Noonan sindrom
  Nedostaju: Odloženi razvoj govora i jezika

Dalji simptomi