Create issue ticket

1 Mogući Uzroci za Odsustvo palca

  • Fraktura nosa

    […] istodobno palac pomera bočni pomak.[sr.iliveok.com] U odsustvu liftova, premeštanje kostiju nosa se vrši ravnim pincetama ili stezaljkom, čiji se krajevi umotavaju u gazu ili se stavljaju na gumenu cevčicu.[sr.iliveok.com] Kada se dijagnostikuje istodobno pomeranje koštanih fragmenata posteriorno i sa strane, palcem se vrši repozicioniranje prednjeg podizanja prsta sa odgovarajućim liftom, a[sr.iliveok.com]

Dalji simptomi