Create issue ticket

3 Mogući Uzroci za Odsustvo uha

  • Hronična upala spoljnjeg uha

    U odsustvu gnojnog iscjedka i perforacije bubne opne, uho se zagreva toplom soli, sipa se u platnenu torbu i čuva u području bola.[dzvranje.org] U nekim slučajevima izlazi gnoj, ali u odsustvu rupa i perforacija gnoj se može akumulirati.[dzvranje.org] Nemoguće je dozvoliti prodiranje gnoja u uho, njegove akumulacije, jer se može razviti njegova prekomjerna akumulacija.[dzvranje.org]

  • Popuštanje jetre

    Auskultacija Osluškivanjem stetoskopom ili prislanjanjem uha na prednji zid grudnog koša ili predeo vrata utvrđujemo odsustvo disanja (auskultacijom se osluškuje ceo grudni[sr.wikipedia.org] Palpacija Palpacijom utvrđujemo odsustvo senzibiliteta (nereagovanje na bolne draži), odsustvo pulsa na karotidnoj arteriji, promenu telesne temperatura (mrtvačka hladnoća[sr.wikipedia.org]

  • Strano telo u uhu

    U odsustvu kiseonika za 3-4 minuta kroz dies insekata. Za vreme ostaće senzacije koja uho je inkorporiran (zbog prisustva ulja).[sr.lady-magazine.com] U odsustvu kiseonika za 3-4 minuta kroz dies insekata. Vreme će biti sačuvana osećaj da uho je uključena (uljem).[sr.woman-b.com]

Dalji simptomi