Create issue ticket

4 Mogući Uzroci za Ograničen pokret lakta

  • Fraktura humerusa

    Prelom ili fraktura kosti ( lat. fractura ) je udružena mehanička povreda koja se karakteriše oštećenjem mekih tkiva, prekidom kontinuiteta kosti ( lat. fractura osseum ) ili hrskavice ( lat. fractura cartilaginis ) koji nastaje delovanjem spoljašnje sile, dovoljno jaka da nadjača nivo fiziološke elastičnosti kosti ili[…][sr.wikipedia.org]

  • Fraktura lakta

    Frakture lakta su česte kod dece, a suprakondilarni prelom je najčešći tip tog preloma. Javljaju se na ploči rasta humerusa (nadlaktica, kost koja spaja rame i lakat). Te povrede najčešće nastaju nakon pada na ispruženu ruku. Najčešća se dešava kod dece između 5 i 7 godina starosti. Ove povrede mogu biti[…][nadjidoktora.rs]

  • Olekranon burzitis
  • Dislokacija ramena

    Anatomija humerusa pruža širok spektar pokreta ruku. Anatomi Tijelo ramenog kamena - dijafizno, ograničeno bočno i medijalno, koje su odvojene malim grbom.[sr.ekobutik.si] Prema anatomskoj nomenklaturi, ovo odeljenje počinje od zgloba ramena, a završava se savijanjem lakta. Ovo je tipična duga tubularna kost, koja je baza skeletnog ramena.[sr.ekobutik.si]

Dalji simptomi