Create issue ticket

2 Mogući Uzroci za Ograničena ekstenzija kolena

  • Smanjena vidna oštrina

    ograničena pokretljivost zgloba kolena postoji kada je ekstenzija manja od 150 stepeni, a fleksija manja od 90 stepeni. 4) jako razlabavljen zglob kolena, sa neophodnim nošenjem[podaci.net] […] pod uglom manjim od 90 stepeni. 3) ograničena pokretljivost zgloba kolena većeg stepena, prema anatomskom ili funkcionalnom oštećenju (kontrakture razne etiologije) 30% Ova[podaci.net] […] primenjuje se na ukočenost zgloba kolena u ispruženom položaju ili pod uglom od 150 do 120 stepeni, 50% na ukočenost kolena pod uglom od 120 do 90 stepeni, a 60% na ukočenost kolena[podaci.net]

  • Gubitak vida

    ograničena pokretljivost zgloba kolena postoji kada je ekstenzija manja od 150 stepeni, a fleksija manja od 90 stepeni. 4) jako razlabavljen zglob kolena, sa neophodnim nošenjem[podaci.net] […] pod uglom manjim od 90 stepeni. 3) ograničena pokretljivost zgloba kolena većeg stepena, prema anatomskom ili funkcionalnom oštećenju (kontrakture razne etiologije) 30% Ova[podaci.net] […] primenjuje se na ukočenost zgloba kolena u ispruženom položaju ili pod uglom od 150 do 120 stepeni, 50% na ukočenost kolena pod uglom od 120 do 90 stepeni, a 60% na ukočenost kolena[podaci.net]

Dalji simptomi