Create issue ticket

11 Mogući Uzroci za Opsesivno-kompulzivni poremećaj

 • Depresija

  Депресија у геологији је терен које је потонуо у односу на остало земљиште које га окружује, настаје услед различитих механичких утицаја. Највећа депресија на свету је Мртво море. Басен је било која велика депресија седиментног терена. У тектоници је обично назив за кружно удубљење (геолошки басен).[…][sr.wikipedia.org]

 • Anksiozni poremećaj

  Опсесивно компулзивни поремећај је врста неурозе коју карактерише опсесивно наметање непријатних мисли и принуда да се чине апсурдне, мучне и неприхватљиве радње.[sr.wikipedia.org]

 • Opsesivno-kompulzivni poremećaj

  Опсесивно-компулзивни поремећај (ОКП) је врста неурозе коју карактеришу опсесивне (принудне, интрузивне, наметљиве) мисли и компулзивне (присилне) радње (задаци или ритуали[sr.wikipedia.org] […] зависности Поремећаји у исхрани Опсесивно-компулзивни поремећај је хронична болест са широким спектром и различитим интензитетом симптома.[sr.wikipedia.org] Учесталост Према бројним епидемиолошким истраживањима, опсесивно-компулзивни поремећај (ОКП) данас спада у један од најчешћих неуротских поремећаја од којег пати око 2,5%[sr.wikipedia.org]

 • Poremećaj ličnosti

  Опсесивно-компулзивни поремећај личности преокупираност уредношћу, перфекционизмом и контролом.[sr.wikipedia.org] Схизоидни поремећај личности отуђеност од социјалних релација и ограничен распон емоционалног испољавања.[sr.wikipedia.org] Параноидни поремећај личности неповерење и сумњичавост, при чему се мотиви других људи тумаче као злоћудни.[sr.wikipedia.org]

 • Posttraumatski stresni poremećaj

  ) Poremećaji izazvani primenom nedozvoljenih supstanci Anksiozni poremećaji Opsesivno kompulzivni poremećaj Šizofrenija Terapija [ uredi ] Terapija PTSP obuhvata sledeće:[sr.wikipedia.org] Poremećaj prilagođavanja Simuliranje (mora se isključiti) Poremećaj raspoloženja sa psihotičnim obeležjima Psihotični poremećaji izazvani opštim medicinskim stanjem (bolešću[sr.wikipedia.org] […] pripisan fizioloških efekatima supstanci ili drugim medicinskim stanjima Diferencijalna dijagnoza [ uredi ] Dijagnoze u razmatranju Diferencijalne dijagnoze Akutni stresni poremećaj[sr.wikipedia.org]

 • Mentalni poremećaj

  Обично препознате категорије обухватају специфичне фобије, генерализовани анксиозни поремећај, социјална фобија, панични поремећај, агорафобија, опсесивно-компулзивни поремећај[sr.wikipedia.org] Опсесивно-компулзивни поремећај понекад може укључивати неспособност да се одупре одређеним делима, али се класификује засебно као првенствено поремећај анксиозности.[sr.wikipedia.org] Разна зависна понашања, попут коцкарске зависности, могу се класификовати као поремећај.[sr.wikipedia.org]

 • Hronična anksioznost

  Опсесивно компулзивни поремећај је врста неурозе коју карактерише опсесивно наметање непријатних мисли и принуда да се чине апсурдне, мучне и неприхватљиве радње.[sr.wikipedia.org]

 • Gastropatija
 • Hantingtonova bolest

  Хантингтонова хореа или хантингтонова болест је неуролошка болест која се наслеђује аутозомно-доминантно. Јавља се врло ретко, са учесталошћу од 1:25 000. Описана је 1872. године. Манифестације овог обољења су: на самом почетку благо попуштање интелектуалних способности, губитак равнотеже,[…][sr.wikipedia.org]

 • Turetov sindrom

Dalji simptomi