Create issue ticket

16 Mogući Uzroci za Oralni ulkusi, Ulkus

 • Opekotina
 • Rak kože
 • Karcinom bazalnih ćelija

  Razlog nastanka nije poznat, a nasledni činioci nemaju značajnu ulogu. U rizične grupe spadaju žene koje imaju dijabet, hipertenziju i povećanu telesnu težinu. U predisponirajuće faktore spadaju dugotrajne hronične infekcije, kao i infekcije HP virusima tipa 16. i 18. KLINIČKA SLIKA: nije usko specifična za karcinom[…][ginekomedika.rs]

 • Skvamozni karcinom kože
 • Familijarni multinodularna struma

  Erozija zubi • Patološka resorpcija zubi (Vanjska resorpcija zubi • Unutrašnja resorpcija zubi) • Zubna fluoroza • Gingivitis • Impakcija zubi • Periodontitis • Pulpitis • Oralni[inexamad.cf] Blokatori kalcijevih kanala • ACE inhibitori • Antagonisti angiotenzina II • Hipolipemici Antimikotici-dermatici • Emolijenti i protektivi • Lijekovi za liječenje rana i ulkusa[inexamad.cf] ulkus Proljev • Apendicitis • Opstrukcija crijeva • Divertikulitis • Divertikuloza • IBD (Crohnova bolest, Ulcerozni kolitis) • IBS • Konstipacija • Megakolon (Toksični megakolon[inexamad.cf]

 • Metastatski karcinom bubrežnih ćelija

  […] mukozitis, ezofagitis, gastritis ulkus, tifitis, akutni pankreatitis Bubrežne Tubulopatija, proteinurija, akutna bubrežna insuficijencija Jetrene Akutna insuficijencija jetre[sr.wikipedia.org] Akutne komplikacije organskog sistem Znaci i simptomi Kardiopulmonalne Trehobronhijalna kompresija, tamponada srca Gastrointestinlne Oralni mukozitis, ezofagitis, gastritis ulkus[sr.wikipedia.org] […] sistemima, i prikazane su na ovoj tabeli: Akutne komplikacije organskog sistem Znaci i simptomi Kardiopulmonalne Trehobronhijalna kompresija, tamponada srca Gastrointestinlne Oralni[sr.wikipedia.org]

 • Povlačenje za ergotamina

  ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma), ili 4 nedelja (ulkus zeluca) – refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 4 nedelje parenteralno:[farmaceuti.com] : 40mg (izuzetno 80mg) tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma), ili 4 nedelja (ulkus zeluca) – refluksni egzofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 4 nedelje parenteralno: 40mg intravenskom[farmaceuti.com] 40mg intravenskom injekcijom tokom 2 – 15, samo u slucajevima kad oralna primena nije moguca paralele: Pulcet Corneregel, Bausch & Lomb, Dr Gerhard Mann oftalmik (dekspantenol[farmaceuti.com]

 • Emfizematozni gastritis

  I ventrikularni i duodenalni ulkusi su najčešće solitarni iako se do u 20% bolesnika nađe više ulkusa, a erozije se uz ulkuse nalaze često. Etiologija.[edoc.pub] Bakterija se prenosi oralno-oralnim ili fekalno-oralnim načinom.[edoc.pub] Ulkus može biti i bez simptoma; 1-2% endoskopiranih potpuno asimptomatskih osoba je imalo peptički ulkus, a oko 20% bolesnika s perforiranim ili krvarećim ulkusom nije prije[edoc.pub]

 • Citrulinemija tip 2

  Erozija zubi • Patološka resorpcija zubi (Vanjska resorpcija zubi • Unutrašnja resorpcija zubi) • Zubna fluoroza • Gingivitis • Impakcija zubi • Periodontitis • Pulpitis • Oralni[inexamad.cf] Blokatori kalcijevih kanala • ACE inhibitori • Antagonisti angiotenzina II • Hipolipemici Antimikotici-dermatici • Emolijenti i protektivi • Lijekovi za liječenje rana i ulkusa[inexamad.cf] ulkus Proljev • Apendicitis • Opstrukcija crijeva • Divertikulitis • Divertikuloza • IBD (Crohnova bolest, Ulcerozni kolitis) • IBS • Konstipacija • Megakolon (Toksični megakolon[inexamad.cf]

 • Filadelfija hromozom pozitivna hronična mijeloidna leukemija

  […] sa krvarenjem želudačnog ili duodenalnog ulkusa: 80mg bolus inj. tokom 30 min. a zatim kontinuiranom infuzijom 8mg/sat tokom 72 sata, (kad postane moguće nastaviti oralnu[docplayer.gr] : 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca prevencija ulkusa zbog primene NAS: 20mg dnevno prevencija recidiva[docplayer.gr] […] inf. 1 x 40mg uobičajeno: iv inj tokom 3 minuta ili inf. tokom min. kada oralna primena nije moguća prevencija ponovnog krvarenja posle terapijske endoskopije kod bolesnika[docplayer.gr]

Dalji simptomi

Slični simptomi