Create issue ticket

14 Mogući Uzroci za Oštećenje sluha, Respiratorna insuficijencija

 • Mukopopolisaharidoza

  Мукополисахаридозе скраћено МПС је група ретких наследних метаболичких болести које карактерише накупљање различитих продуката у ткивима због недостатка лизосомских ензима који учествују у разградњи гликозаминогликана (ГАГ). Због поремећене разградње гликозаминогликани се таложе у лизозомима, у[…][sr.wikipedia.org]

 • Niman-Pikova bolest tip C

  […] histologija), Belma Paralija. (pulmologija), Habiba. Salihović (javno zdravstvo),. Mustafa ...... ili postoperativnih ko... MedArh 2006; 60(6): 337-404 časopis ljekara/liječnika BiH REDAKCIJSKI ODBOR Glavni i odgovorni urednik Izet Mašić Sekretar redakcije Mediha Zalihić Tehnički urednik i dizajn Mirza Hamzić Lektor za[…][datenpdf.com]

 • Bolest skladištenja glikogena Tip 2

  Šematski 2-D presečni pogled na glikogen. Protein u jezgru, glukogenin, je okružen granama od glukoznih jedinica. Cela globularna granula može da sadrži aproksimativno 30.000 glukoznih jedinica. [1] Glikogen je polisaharid i polimer glukoze koji predstavlja primarnu skladišnu formu ugljenih hidrata kod kičmenjaka.[…][sr.wikipedia.org]

 • Mukopolisaharidoza 1

  RB Dijagnoze 1 Achondroplasia Q77.4 2 Anomalia chromosomatica Q 99.9 3 Anomaliea chromosomaticae aliae Q99 4 Bolest sa mokraćom mirisa javorovog sirupa E71 5 Bulozna epidermoliza 6 C49.9 Leiomyosarcoma gradus 3 Tm RP / paracavalis 7 CHARGE sindrom Q87.8 8 Cistična fibroza E84 9 Craniopharyngeoma C725, Obesitas E66[…][savezzarijetke.rs]

 • Bolest bubrega

  insuficijencija i karakterističnih deformacije lica.[sr.wikipedia.org] […] obično umiru na rođenju zbog: sekvenci Potter-ovog sindroma: odsustva bubrega, odsustva amnionske tečnosti (anhidroamnion), defekta u razvoju defekta u sazrevanju pluća – respiratorna[sr.wikipedia.org]

 • Delimična intestinalna obstrukcija

  Neželjeni efekti mogu biti u obliku nepovratnog oštećenja sluha, kao i toksičnih efekata na bubrezima.[sr.iliveok.com] ; 5) bronhijalna astma, sa znacima respiratorne insuficijencije srednjeg ili teškog stepena; 6) spontani ili recidivirajući pneumotoraks; 7) bronhiektazije težeg stepena;[podaci.net] Oboljenja pluća: 1) ehinokokoza pluća; 2) ciste pluća, kao i ciste posle operacije, sa komplikacijama; 3) serkoidoza pluća; 4) emfizem pluća, sa znacima respiratorne insuficijencije[podaci.net]

 • Hipoksija

  Sprovesti moguću korekciju poremećenih funkcija (vid, oštećenje sluha), poremećaji govorne terapije, ortopedski poremećaji, psihološki problemi.[sr.iliveok.com] Koristi se za respiratornu insuficijenciju. Antikoagulansi: Heparin, Clivarin, Fragmin. Njihov prijem zahteva cirkulacionu hipoksiju.[dzvranje.org] Hronični nedostatak kiseonika mozga razvija: Sa nekim bolestima (anemija respiratornog sistema, praćena respiratornom insuficijencijom, aterosklerotske lezije cerebralnih[sr.umutmedical.com]

 • Deskvamativna intersticijalna pneumonija

  sluha, bol u uvu, destruktivne lezije/deformiteti 70 95% kosti i ulceracije) Traheobronhijalne (subglotisna stenoza, bronhijalna stenoza, endobronhijalna lezija) 10 55% Renalne[docplayer.net] Čak i kod normalne radiografije pluća moguća je insuficijencija ventilacije restrikcijskog tipa, a kako bolest progredira javlja se i hronična respiratorna insuficijencija[docplayer.net] The frequency of various clinical manifestations Plućne (kašalj, hemoptizije, dispnea, bol u grudima) 70 95% Gornji disajni putevi (epistaksa, sinuzitis, rinoreja, otitis, oštećenje[docplayer.net]

 • Piogeni artritis

  Jako kontraindikovana u trudnoći, zatajenje bubrega, oštećenje sluha.[sr.ekobutik.si] insuficijencija; pad krvnog pritiska.[sr.ekobutik.si] […] telesne temperature više od 39 stepeni; zbunjenost svesti i jezika; gubitak svesti; ručak; povećan broj otkucaja srca; bleda, cijanotična koža; renalna, hepatična, srčana, respiratorna[sr.ekobutik.si]

 • Primarni sklerozni holangitis

  ISSN God. 53, br (2000), str Rano otkrivanje oštećenja sluha kod dece / Sente M. // Subotička Danica (nova) : kalendar.[travelsdocbox.com] ISSN God. 9, br. 2 (1956), str Uloga suženja aperture piriformis kod postanka nazalne respiratorne insuficijencije / A. Šokčić // Medicinski pregled.[travelsdocbox.com] Str Mogućnost procene stepena oštećenja sluha na osnovu timpanometrijskih rezultata kod dece mlađe od pet godina sa disfunkcijom Eustahijeve tube / Marko Sente, Ruža Sente[travelsdocbox.com]

Dalji simptomi