Create issue ticket

2 Mogući Uzroci za Osteoklastom

Prikaži rezulate na: Hrvatski

  • Fraktura

    Osteoklasti reapsorbuju kost, a rezultujuće šupljine se pune osteoidom koji formiraju osteoblasti.[sr.wikipedia.org] Završna reorganizacija mase novostvorene kosti i transformacija u zrelu lamelizovanu kost postiže se delovanjem osteoklasta .[sr.wikipedia.org] IV faza - Remodeling Sveže formirana kost na mestu preloma ekstenzivno se remodelira zajedničkom aktivnošću osteoblasta i osteoklasta .[sr.wikipedia.org]

  • Osteoporoza

    Do bolesti dolazi kada osteoklasti napadaji i razgrađuju kost, a osteoblasti nisu u mogućnosti da je potpuno obnove, kao što je to u normalnim okolnostima slučaj.[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi