Create issue ticket

12 Mogući Uzroci za Osteopetroza, Osteoporoza

Prikaži rezulate na: Română

 • Maligni tumor kostiju

  Opis Kosti, hrskavica i zglobovi,Skripta,Patologija,Medicina,golenica,osteogenesis imperfecta,osteopetroza,remenjaca,lobanja,infantilna kortikalna hiperstoza,butnjaca,ahondroplazija[docsity.com]

 • Kongenitalna diskeratoza

  Norijeva bolest Nunanov sindrom Okulokutani albinizam, tip I Okulokutani albinizam tip II Okularni albinizam, X-vezan Okulodentodigitalna displazija Optička atrofija, tip 1 Osteopetroza[ivf-embryo.gr]

 • Osteopetroza
 • Deficijencija karnitina

  Norijeva bolest Nunanov sindrom Okulokutani albinizam, tip I Okulokutani albinizam tip II Okularni albinizam, X-vezan Okulodentodigitalna displazija Optička atrofija, tip 1 Osteopetroza[ivf-embryo.gr] Biocyte Tri Carnitine dopolnilo, 500 mL. 25,43.Depresija i prehrana; Migrena i prehrana; Osteoporoza; Visoki krvni tlak i prehrana; Ako nedostaje bilo koji od tih sastojaka[dppjuo.gq]

 • Lumbalni i sakralni artritis

  Opis Kosti, hrskavica i zglobovi,Skripta,Patologija,Medicina,golenica,osteogenesis imperfecta,osteopetroza,remenjaca,lobanja,infantilna kortikalna hiperstoza,butnjaca,ahondroplazija[docsity.com] Druga studija iz 2012. pokazala je veću učestalost žaljenja na bol u lumbalom delu među ženama u odnosu na muškarce, što bi moglo biti posledica često asociranog bola od osteoporoze[sr.wikipedia.org]

 • Hipofosfatazija

  […] iver Osteohondrodisplazije Osteohondroze Köhlerova bolest kosti Legg- calvé- perthesova bolest Osgood- schlatterova bolest Scheuermannova bolest Osteogenesis imperfecta Osteopetroze[awygequwip.gq] Norijeva bolest Nunanov sindrom Okulokutani albinizam, tip I Okulokutani albinizam tip II Okularni albinizam, X-vezan Okulodentodigitalna displazija Optička atrofija, tip 1 Osteopetroza[ivf-embryo.gr] Apr 08, · Pojava osteoporoze se karakteriše stalnim gubitkom kalcijuma i to po stopi 1- 2 % kod žena tridesetih godina, a povećava se na 4- 5% u periodu menopauze.[awygequwip.gq]

 • Multipla endokrijna neoplazija tip 1

  Norijeva bolest Nunanov sindrom Okulokutani albinizam, tip I Okulokutani albinizam tip II Okularni albinizam, X-vezan Okulodentodigitalna displazija Optička atrofija, tip 1 Osteopetroza[ivf-embryo.gr] Kalcitonin se zbog svog delovanja koristi kao lek kod nekih bolesti kostiju i bolesti koje utiču na metabolizam kalcijuma: -kod hiperkalcemije -kod Paget-ova bolesti -kod osteoporoze[laboratorijskeanalize.com]

 • Teška kombinovana imunodeficijencija

  […] urođenih oboljenja, a kod pojedinih, kao što su težak oblik stečene aplastične anemije, mijelodisplazni sindrom, talasemija, bolest srpaslih ćelija, autozomna recesivna forma osteopetroze[imd.org.rs] Najčešće oboljenja: Gojaznost, osteoporoza, srce, jetri, Alzheim[sr.ahealthportal.com] Najčešće oboljenja: Gojaznost, osteoporoza, srce, jetri, Alzheimer's, Parkinsonova bolest, reumatoidni artritis, dijabetes, disfuzija timusa, Traumatizam craniano, Anokia[sr.ahealthportal.com]

 • Citrulinemija tip 2

  Norijeva bolest Nunanov sindrom Okulokutani albinizam, tip I Okulokutani albinizam tip II Okularni albinizam, X-vezan Okulodentodigitalna displazija Optička atrofija, tip 1 Osteopetroza[ivf-embryo.gr] Entezopatija (Iliotibialni pojasni sindrom, Tendinitis Ahilove tetive, Medijalni epikondilitis, Lateralni epikondilitis, Metatarzalgija, Osteofit, Tendinitis) • Mijalgija Osteoporoza[inexamad.cf]

 • Multipla endokrijna neoplazija tip 2A

  Norijeva bolest Nunanov sindrom Okulokutani albinizam, tip I Okulokutani albinizam tip II Okularni albinizam, X-vezan Okulodentodigitalna displazija Optička atrofija, tip 1 Osteopetroza[ivf-embryo.gr] Kalcitonin se zbog svog delovanja koristi kao lek kod nekih bolesti kostiju i bolesti koje utiču na metabolizam kalcijuma: -kod hiperkalcemije -kod Paget-ova bolesti -kod osteoporoze[laboratorijskeanalize.com]

Dalji simptomi

Slični simptomi