Create issue ticket

5 Mogući Uzroci za Oticanje lakta

 • Fraktura lakta

  Frakture lakta su česte kod dece, a suprakondilarni prelom je najčešći tip tog preloma. Javljaju se na ploči rasta humerusa (nadlaktica, kost koja spaja rame i lakat). Te povrede najčešće nastaju nakon pada na ispruženu ruku. Najčešća se dešava kod dece između 5 i 7 godina starosti. Ove povrede mogu biti[…][nadjidoktora.rs]

 • Hemofilija

  Successfully reported this slideshow. ... Published on Nov 15, 2013 0 Comments 0 Likes Statistics Notes Be the first to like this Views Total views 585 On SlideShare 0 From Embeds 0 Number of Embeds 2 Actions Shares 0 Downloads 9 Comments 0 Likes 0 hemofilija 1. HEMOFILIJA 2. ŠTA JE HEMOFILIJA?  Hemofilija je boles t[…][slideshare.net]

 • Hemofilija B

  Hemofilija je bolest iz grupe koagulopatija (poremećaja u sistemu koagulacije krvi ) koja se nasleđuje recesivno vezano za X hromozom. Oboleli su uglavnom muškarci, dok su žene prenosioci ove bolesti. Postoji hemofilija A, hemofilija B i hemofilija C. Kod hemofilije A je smanjena koncentracija faktora koagulacije VIII ([…][sr.wikipedia.org]

 • Nepotpuni prelom

  Sa takvim prelomima, pokušaj pomeranja ruke uzrokuje bol i oticanje.[dzvranje.org] Prekid veze između ramena i ulnarnih i radijalnih kostiju ili pojava edema na stražnjoj površini lakta ukazuje na prisutnost transfuzije ili radiološke nepopravljive frakture[dzvranje.org]

 • Fraktura ramena

  Sa takvim prelomima, pokušaj pomeranja ruke uzrokuje bol i oticanje.[dzvranje.org] Prekid veze između ramena i ulnarnih i radijalnih kostiju ili pojava edema na stražnjoj površini lakta ukazuje na prisutnost transfuzije ili radiološke nepopravljive frakture[dzvranje.org]

Dalji simptomi