Create issue ticket

4 Mogući Uzroci za Ožiljak na rožnjači

Prikaži rezulate na: Português

  • Kongenitalna anomalija oka

    IMPLANTACIJA IOL• Individualna• Tip IOL• Izbor tehnike• Starost pacijenta• Stanje na drugom oku• Stanje na povređenom oku• Nekada afakija sa KS (ožiljak na rožnjači – astigmatizam[slideshare.net] ODSTRANJENJEMEMBRANE IZ PS • Fibrovaskularna hijalinizirana membrana slična Descemet membrani • Prekriva: dužicu, komorni ugao, zadnju površinu rožnjače • Pinceta, spongiozni[slideshare.net]

  • Entropion oka

    U većina slučajeva entropija se javlja kod odraslih osoba, sa tipičnom lokalizacijom na donjem kapku, sa mogućom pojavom abrazije rožnjače i ožiljaka.[sr.wikipedia.org] Nelečena ili neblagovremeno i neadekvatno lečena entropija očnog kapka i trepavice može dovesti do oštećenje rožnjače, infekije oka i gubitka vida.[sr.wikipedia.org]

  • Glaukom otvorenog ugla

    […] usled delovanja lasera uticaja na trabecolato ("filter" na nivou prirodni ' irido-rožnjače ugao ).[carlobenedetti.it] […] primarnog glaukoma otvorenog ugla, upotreba lasera datira 1979 Mudri i kada Vitter širi Argon laser Trabeculopasti (ALT) čiji je cilj da poveća odliv očne vodice srednju ožiljaka[carlobenedetti.it]

  • Deficijencija limbalnih matičnih ćelija

Dalji simptomi