Create issue ticket

9 Mogući Uzroci za Pagetova bolest dojke

Prikaži rezulate na: Čeština

 • Pagetova bolest dojke

  U Atlas Opštoj bolnici gde kao konsultanti po pozivu rade iskusni lekari, bavimo se lečenjem i prevencijom najrazličitijih reumatskih oboljenja: difuzne bolesti vezivnog tkiva reumatoidni artritis juvenilni artritis SLE (sistemski eritemski lupus) SSC (sistemska skleroza) difuzni fascitis sa eozinofilijom poliomiozitis[…][atlasklinika.com]

 • Ekstramamarna Pagetova bolest

  Po njemu su nazvane bolesti: Pagetova bolest kostiju - lat. osteitis deformans Pagetova bolest dojke - podtip karcinoma dojke Ekstramamarna Pagetova bolest - zahvaća kožu[howlingpixel.com] bolest * pedijatrijska bolest, pedijatrijska bolest * Pagetova bolest kostiju, Pagetova bolest * Pagetova bolest dojke * Paget-Schroetter bolest, * Panama bolest * Pannerova[hr.feelthestream.com] * bolest u Ohio Valleyu (histoplazmoza) * starosjedioci * bolest (kukavica za Alzheimerovu bolest) * Ollierova bolest * organska bolest * bolest siročadi * Osgood-Schlatterova[hr.feelthestream.com]

 • Cistadenom jajnika

  Opis Zenski polni organi i dojka,Skripta,Patologija,Medicina,dojka,pagetova bolest,intraduktalni papilon,fibroepitijalna hiperplazija,divovski,fibroadenom,skirozni karcinom[docsity.com]

 • Multiple ciste jajnika

  Opis Zenski polni organi i dojka,Skripta,Patologija,Medicina,dojka,pagetova bolest,intraduktalni papilon,fibroepitijalna hiperplazija,divovski,fibroadenom,skirozni karcinom[docsity.com]

 • Papilarni cistadenom jajnika

  Opis Zenski polni organi i dojka,Skripta,Patologija,Medicina,dojka,pagetova bolest,intraduktalni papilon,fibroepitijalna hiperplazija,divovski,fibroadenom,skirozni karcinom[docsity.com]

 • Piosalpinks

  Opis Zenski polni organi i dojka,Skripta,Patologija,Medicina,dojka,pagetova bolest,intraduktalni papilon,fibroepitijalna hiperplazija,divovski,fibroadenom,skirozni karcinom[docsity.com]

 • Uremični pneumonitis

  BOLEST BRADAVICE DOJKE 1191 581 PAGETOVA BOLEST KOSTIJU 1179 582 PAGETOVA BOLEST KOŽE 1118 583 PALPITACIJE 1320 584 PANCREATITIS ACUTA 1282 585 PANCREATITIS CHRONICA 1639[vasdoktor.com] 574 OTITIS MEDIA ACUTA SUPPURATIVA 1167 575 OTITIS MEDIA CHRONICA 1182 576 OTOSCLEROSIS 1312 577 OVISNA LIČNOST 1319 578 OZEBLINE 1288 579 PADAVICA (epilepsija) 1353 580 PAGETOVA[vasdoktor.com]

 • Familijarna Pagetova bolest kostiju

  Addisonova bolest 7. Tireotoksikoza 8. Pagetova bolest 9. Respiracijska i bubrežna tubularna acidoza 10. idiopatska hiperkalciurija 11. Wilsonova bolest 12.[vasdoktor.com] Ova patologija može doći kada sledeći tumori: rak dojke (više od 30% slučajeva); tumori pluća; tumori bubrega; maligne bolesti krvi (leukemija, limfomi, višestruki mielom)[bs.apf-online.org] Neoplazme: čvrsti tumori – dojki, pluća, pankreasa, bubrega, ovarija (neoplasms: solid tumors – breast, lung, pancreas, kidneys, ovary) 15.[vasdoktor.com]

 • Benigni esencijalni blefarospazam

  bolest kosti • Algoneurodistrofija • Osteoliza Hondropatije Juvenilna osteohondroza ( Legg-Calvé-Perthesov sindrom, Osgood-Schlatterova bolest, Köhlerova bolest, Severova[hr.wikipedia.org] […] bolest ) • Tietzeov sindrom Bolesti zdjelice, spolnih organa i dojki Bolesti muških spolnih organa prostata ( Benigna hiperplazija prostate, Prostatitis ) testis / epididimis[hr.wikipedia.org] Osteoporoza • Pseudoartroza • Stresna fraktura • Monostotička fibrozna displazija • Koštana fluoroza • Aneurizmatska cista kosti • Osteomijelitis • Avaskularna nekroza • Pagetova[hr.wikipedia.org]

Dalji simptomi