Create issue ticket

37 Mogući Uzroci za Panhipopituitarizam

 • Hemohromatoza

  Manje često je panhipopituitarizam sa hipotiroidizmom i insuficijencijom nadbubrežnog korteksa. Poraz srca.[sr.iliveok.com]

 • Povreda glave

  Povreda (trauma) je nasilno oštećenje tela ( zdravlja ), izazvano isključivo dejstvom spoljašnjih faktora, za razliku od oboljenja, kao prirodnog oštećenja zdravlja, koje se razvija spontano, pod uticajem kako spoljašnjih (egzogenih), tako i unutrašnjih (endogenih) činilaca [1]. Ako se ljudsko telo sudari sa drugim[…][sr.wikipedia.org]

 • Supraselarni tumor

  Klinika za neurohirurgiju Klinika za neurohirurgiju je organizaciona jedinica Kliničkog centra Srbije i nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Klinika je tercijarna zdravstvena ustanova koja obavlja visokospecijalizovanu, specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost iz oblasti[…][kcs.ac.rs]

 • Sarkoidoza

  Sarkoidoza je sistemska bolest iz grupe specifičnih zapaljenja, koja se karakteriše stvaranjem granuloma u limfnim čvorovima, plućima, jetri, slezini, srcu, kosnoj srži, koži, očima i dr. Morfološki podseća na tuberkulozu, ali za razliku od nje u sarkomatoznim granulomima nema kazeozne nekroze i nisu prisutne bakterije.[…][sr.wikipedia.org]

 • Anoreksija nervoza
 • Plućna tuberkuloza

  Сажетак: Tuberkuloza predstavlja infekciju humanim sojem mikobakterije Mycobacterium tuberculosis uz pojavu karakteristiĉnog imunološkog odgovora organizma. Najĉešća forma bolesti je plućna. Po procenama Svetske Zdravstvene Organizacije (SZO) vanplućna tuberkuloza (VPTB) ĉini oko 20-25% formi bolesti. Zbog[…][nardus.mpn.gov.rs]

 • Amiloidoza

  Zdravlje Zajedničke oblasti tela koje mogu da utiču amiloidoza i amiloidna stabla su srce, jetra, slezina, centralni nervni sistem i digestivni trakt. Uzroci i vrsta amiloidoze Glavni uzrok amiloidoze su depoziti amiloidnih proteina, ali u zavisnosti od formiranja amiloidnih depozita koji u velikoj meri određuju koliko će biti[…][sr.mediassistcare.com]

 • Panhipopituitarizam

  […] q14.3 Melnick-Fraser sindrom Mentalna retardacija zbog X-vezanog nedostatka hormona rasta (MRGH) Mikroftalmija sa linearnim defektima kože Mohrov orofaciodigitalni sindrom Panhipopituitarizam[niftytest.rs] 1) trihorinofalangealni sindrom tipa 2 ili Langer-Giedion sindrom Van der Woudeov sindrom (VWS) Wilmsov tumor 1 (WT1) X-vezani limfoproliferativni sindrom (SLP) X-vezani panhipopituitarizam[niftytest.si]

 • Dandy-Walkerom Sindrom

  1) trihorinofalangealni sindrom tipa 2 ili Langer-Giedion sindrom Van der Woudeov sindrom (VWS) Wilmsov tumor 1 (WT1) X-vezani limfoproliferativni sindrom (SLP) X-vezani panhipopituitarizam[nifty-test.hr] […] q14.3 Melnick-Fraser sindrom Mentalna retardacija zbog X-vezanog nedostatka hormona rasta (MRGH) Mikroftalmija sa linearnim defektima kože Mohrov orofaciodigitalni sindrom Panhipopituitarizam[niftytest.rs]

 • Tarnerov sindrom

  […] q14.3 Melnick-Fraser sindrom Mentalna retardacija zbog X-vezanog nedostatka hormona rasta (MRGH) Mikroftalmija sa linearnim defektima kože Mohrov orofaciodigitalni sindrom Panhipopituitarizam[niftytest.rs]

Dalji simptomi