Create issue ticket

6 Mogući Uzroci za Paranoidno stanje

 • Shizofrenija

  Shizofrenija ili šizofrenija je mentalni poremećaj koji se karakteriše naglim prekidom misaonog procesa i veoma emotivnom reakcijom. [1] Najčešće se manifestuje slušnim halucinacijama, paranoidnim ili čudnim obmanama, ili neorganizovanim govorom i razmišljanjem, a sve to je praćeno značajnom socijalnom i poslovnom[…][sr.wikipedia.org]

 • Akutna intermitentna porfirija

  Прилог 3. СПИСАК РЕТКИХ БОЛЕСТИ 1. Sindrom Brugada 2. Eritropoetička porfirija 3. Sindrom Guillan Bare 4. Familijarni melanoma 5. Genetski uslovljen autizam 6. Tetralogija Fallot 7. Skleroderma 8. Transpozicija velikih krvnih sudova 9. Fokalna Distonija 10. Marfanov sindrom 11. Non Hodgkinov limfom 12. Retinitis pigmentoza 13.[…][pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Wilsonova bolest

  […] citati u SCindeksu: 0 citati u CrossRef-u: 0 citati u Google Scholaru: [ ] posete u poslednjih 30 dana: 6 preuzimanja u poslednjih 30 dana: 0 Glasnik Instituta za štitastu žlezdu i metabolizam "Zlatibor" 2001, vol. 5, br. 3, str. 82-92 jezik rada: srpski vrsta rada: članak Wilsonova bolest Klinički centar Srbije,[…][scindeks.ceon.rs]

 • Hantingtonova bolest

  Манифестације овог обољења су: на самом почетку благо попуштање интелектуалних способности, губитак равнотеже, неконтролисана кретања; параноидна стања; деменцијаХантингтонова[sr.wikipedia.org]

 • Paranoidni poremećaj ličnosti

  Za paranoidne individue je karakteristično da tokom reaktivnog stanja naprave iznenadnu socijalnu izolaciju.[patriot.rs] Ovaj opis osobe sa paranoidnim poremećajem nam daje adekvatan uvid u prvu scenu filma „Balkanski špijun“.[patriot.rs] Služeći se sumnjičavošću on sebe štite od istine koju njegova ličnost na svesnom nivou nije u stanju da prihvati.[patriot.rs]

 • Šizofrenija u detinjstvu

  Sporo rast negativnih simptoma je razlog što se u kasnoj šizofreniji retko primećuju stanja sa grubom mentalnom defektom.[srp.avanta-medical.com] U kontinuiranom paranoidne šizofrenije delirijuma karakteriše manjeg obima i konkretnost varljiva parcele (pacijent "Poison", koje se ogledaju kroz najbližih suseda).[srp.avanta-medical.com] […] različito izravnavanje uticaja, pasivnost, nedostatak inicijative, smanjenje neverbalnih karakteristika komunikacije; izrazito smanjenje produktivnosti u radu ili studiji; stanje[srp.avanta-medical.com]

Dalji simptomi