Create issue ticket

621 Mogući Uzroci za parapareza, spasticna paraplegija, Temperatura

Da li ste mislili: parapareza, spasticna, paraplegija, Temperatura

 • Traumatska povreda mozga

  Paraplegija, kvadriplegija, parapareza, kvadripareza su stanja izazvana oštećenjem kičmene moždine usled povreda ili oboljenja kičmenog stuba i kičmene moždine.[sr.wikipedia.org] U većini slučajeva je paraplegija sa grčevima (spastika), koju definiše postojanje spasticiteta. [1] Uzroci paraplegije [ uredi ] Povrede kičmene moždine rezultat su oštećenja[sr.wikipedia.org] U zavisnosti od oblika povrede ta stanja mogu biti sa potpunim prekidom veze mozga i kičmene moždine (paraplegija i kvadriplegija) i sa delimičnim prekidom ( parapareza i[sr.wikipedia.org]

 • Paraplegija

  Параплегија, квадриплегија, парапареза, квадрипареза су стања изазвана оштећењем кичмене мождине услед повреда или обољења кичменог стуба и кичмене мождине.[sr.wikipedia.org] Najčešči uzrok za spinalnu paraplegiju je akutna povreda kičme.[lekarinfo.com] Стога, повреде кичмене мождине представљају водеће узроке парализе, укључујући параплегију.[sr.wikipedia.org]

 • Artritis kolena

  […] rezonantna tomografija • Evocirani potencijali • Pregled likvora Diferencijalna dijagnoza Sakrana radikulopatija • Reumatoidni artritis • Sarkoidoza • Tropska spastična parapareza[sr.wikipedia.org] Mogu biti prisutni i opšti simptomi zapaljenske bolesti: gubitak apetita, telesno propadanje i povišena telesna temperatura.[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: spasticna paraplegija
 • Sindrom anteriorne spinalne arterije

  […] vaskularna bolest nervnog sistema uzrokovana kompresijom prednje spinalne arterije, sa karakterističnom ishemijom, uključuje kompletnu motornu paralizu i gubitak osećaja bola i temperature[sr.wikipedia.org] Heterotopično okoštavanje osoba sa paraplegijom, Med. Arh, 2006 ; 60 (6), Supl. 1 : 43 6 ( 12. Hadžiahmetovid Z.[docplayer.net] U torakalnim segmentima tromboza dovodi do spastične paraplegije donjih ekstremiteta (posle faze dijashize) i već opisanog oštećenja senzibiliteta.[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: parapareza
 • Ne-Hodžkinov limfom

  Simptomi uključuju bezbolno uvećanje limfnih žlezda (i to najčešće na vratu, preponama i pazuhu), gubitak telesne težine, povišenu temperaturu, slabost, noćno znojenje i sl[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: parapareza
 • Primarna bilijarna ciroza

  Familijarna spastična paraplegija 156. Adultni početak Stillove bolesti 157. Sindrom Pierre Robin 158. Bolest taloženja glikogena tip 2, Pompeova bolest 159.[pravno-informacioni-sistem.rs]

  Nedostaju: parapareza
 • Lumbalna radikulopatija

  […] stopala Komplikacije i dijagnostičke greške Greške u dijagnozi lumbalne radikulopatije mogu dovesti do razvoja lumbalne mielopatije, koja u odsustvu tretmana može napredovati paraparezi[sr.iliveok.com] […] i dijagnostičke greške Greške u dijagnozi lumbalne radikulopatije mogu dovesti do razvoja lumbalne mielopatije, koja u odsustvu tretmana može napredovati paraparezi ili paraplegiji[sr.iliveok.com]

  Nedostaju: Temperatura
 • Akutna intermitentna porfirija

  Familijarna spastična paraplegija 156. Adultni početak Stillove bolesti 157. Sindrom Pierre Robin 158. Bolest taloženja glikogena tip 2, Pompeova bolest 159.[pravno-informacioni-sistem.rs]

  Nedostaju: parapareza
 • Multipli mijelom

  Familijarna spastična paraplegija 156. Adultni početak Stillove bolesti 157. Sindrom Pierre Robin 158. Bolest taloženja glikogena tip 2, Pompeova bolest 159.[pravno-informacioni-sistem.rs]

  Nedostaju: parapareza
 • Hodžkinova bolest

  Simptomi su sledeći: Bez posebnih razloga (bez infekcije, bez temperature), limfni čvorovi se povećavaju. Kada palpacija ne izaziva bol.[sr.ilovevaquero.com] Hodgkin-ova bolest se ispoljava i ukupni simptomi: porastom temperature (često uz značajan noćno znojenje), pruritus, progresivnog slabost, gubitak apetita. gubitak težine[kako.rabotavnete.com] Temperatura tela je neznatno povišena ili u normalnom opsegu. Posle nekoliko dana temperatura se povećava na 39-40 C, pridružuje se sindrom zastrupavanja.[sr.corporaciomedicacatalana.com]

  Nedostaju: parapareza

Slični simptomi