Create issue ticket

3 Mogući Uzroci za Patološki nalaz biopsije endometrijuma

  • Endometrijski stromalni sarkom
  • Adenomioza materice

    Endometrioza je naziv za stanje koje karakteriše nalaz i rast tkiva endometrijuma (unutarnji sloj maternice) izvan endometrijuma i miometrijuma maternice. Nalaz endometrija u miometriju naziva se adenomioza (nekad lat. endometriosis interna). Takav „ektopičana“ endometrija ima isti istološki značaj kao i normalna[…][sr.wikipedia.org]

  • Endometrijalni polip

    Polipi su benigni izraštaji koji se formiraju na membranama sluznica. Na materici se razvijaju u endometrijumu i mogu biti veliki nekoliko milimetara. Mogu se pojaviti u bilo kom periodu života žene, najčešće u 40-im, 50-im godinama. Vrlo često ih ne prate nikakvi simptomi, ali su moguća krvarenja između menstruacija,[…][sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi