Create issue ticket

40 Mogući Uzroci za Patološki nalaz biopsije jetre, Rekurentne infekcije gornjeg respiratornog trakta, Široki grudni koš

 • Cistična fibroza

  Цистична фиброза (ЦФ) или муковисцидоза је генетски поремећај који се наслеђује аутозомно рецесивно и највише ремети функцију дисања, али се јављају и поремећаји функције панкреаса, јетре и црева. Најчешће доводи до честих запаљења и инсуфицијенције плућа и панкреаса. Други симптоми могу бити[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Široki grudni koš
 • Mukopopolisaharidoza

  Мукополисахаридозе скраћено МПС је група ретких наследних метаболичких болести које карактерише накупљање различитих продуката у ткивима због недостатка лизосомских ензима који учествују у разградњи гликозаминогликана (ГАГ). Због поремећене разградње гликозаминогликани се таложе у лизозомима, у[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Patološki nalaz biopsije jetre
 • Primarna mielofibroza
  Nedostaju: Široki grudni koš
 • Gošeova bolest
  Nedostaju: Široki grudni koš
 • Mukopolisaharidoza 2
  Nedostaju: Patološki nalaz biopsije jetre
 • Familijarna mijelofibroza
  Nedostaju: Široki grudni koš
 • Hronični alkoholizam
  Nedostaju: Rekurentne infekcije gornjeg respiratornog trakta Široki grudni koš
 • Povraćanje u trudnoći
  Nedostaju: Rekurentne infekcije gornjeg respiratornog trakta Široki grudni koš
 • Hemohromatoza
  Nedostaju: Rekurentne infekcije gornjeg respiratornog trakta Široki grudni koš
 • Alkoholna bolest jetre
  Nedostaju: Rekurentne infekcije gornjeg respiratornog trakta Široki grudni koš