Create issue ticket

31 Mogući Uzroci za Pegava koža, Povećan proinsulin, Povećanje kalcijuma