Create issue ticket

12 Mogući Uzroci za Perinatalna infekcija

 • Infekcija citomegalovirusa

  […] kongenitalnoj i perinatalnoj infekciji.[facta.junis.ni.ac.rs] Rekurentna infekcija majke može da rezultira simptomatskom kongenitalnom ili perinatalnom infekcijom.[facta.junis.ni.ac.rs] Prisustvo hepatosplenomegalije kod dece do 5 meseci života indikativno je za kongenitalnu ili perinatalnu CMV infekciju.[facta.junis.ni.ac.rs]

 • Hepatosplenomegalija

  […] kongenitalnoj i perinatalnoj infekciji.[facta.junis.ni.ac.rs] Rekurentna infekcija majke može da rezultira simptomatskom kongenitalnom ili perinatalnom infekcijom.[facta.junis.ni.ac.rs] Prisustvo hepatosplenomegalije kod dece do 5 meseci života indikativno je za kongenitalnu ili perinatalnu CMV infekciju.[facta.junis.ni.ac.rs]

 • Piosalpinks

  […] dijelova genitalnog trakta kod žena sterilitet (muški, ženski) vanmaterične trudnoće prijevremeni porođaji perinatalne infekcije infekcije novorođenčadi genitoanalni karcinomi[sveos.info] Izvor zaraze : oboljela osoba i asimptomatski nosioci Putevi prenošenja : polni kontakt, oralni kontakt, perinatalno/vertikalna transmisija Ulazna vrata : zdrava (neoštećena[sveos.info] Inkubacija : 2-12 dana Klinička slika: HSV 1 – Oralna herpesna infekcija je uglavnom asimptomatska, a većina osoba sa HSV 1 infekcijom nije svjesna da su zaraženi.[sveos.info]

 • Neonatalna hipoglikemija

  Се проверува гликемијата на 2, 6, 12, 24, 48 и 72часа, со знаци за инфекција на секој 6 до 8 часа, стабилни деца со многу мала родилна тежина на парентерална исхрана првите[exclusive.mk] […] гестациската возраст, доенчиња од мајки со дијабет, доенче големо за гестациската возраст, доенче со рх хемолитичка болест, доенчиња со интраутерина ретардација во растот, деца со перинатална[exclusive.mk]

 • Prerani pubertet

  Iso dejstvo mogu imati i stečena oštećenja poput traume, infekcije, zračenja i perinatalna asfiksija.[sr.wikipedia.org]

 • Hipoksija

  Сви узроци који могу довести до антенаталне, интранаталне и перинаталне хипоксију фетуса могу се поделити у пет група.[sr.wikipedia.org] Svi uzroci koji uzrokuju antenatalnu, intranatalnu i perinatalnu hipoksiju fetusa mogu se podeliti u pet grupa.[sr.iliveok.com] Група поремећаја Патологија Етиолошки чиниоци Прва Плацентална патологија Аномалије развоја, плаценте превија и плацентелна абрупција, трауме, хеморагија, тумори, инфекције[sr.wikipedia.org]

 • Encefalopatija

  .), Kao i efekti infekcije (tuberkuloza, gripa, rubeola).[sr.puntomarinero.com] […] insuficijencije, toksikoze, preeklampsije i intrauterine infekcije. 2.[sr.puntomarinero.com] Prilikom dijagnostikovanja "perinatalne encefalopatije" važno je razumeti da je to bolest koja može biti posledica loših navika žene tokom trudnoće, stresa, hronične placentalne[sr.puntomarinero.com]

 • Blago kognitivno oštećenje

  Bi nervnog lezije sistema perinatalni uključuju: hipoksije mozga, traumu, rezultira u isporuci, intrauterini infekcije.[sr.psichiatria.org]

 • Fetalna malnutricija

  : интраутерина (конгенитална или перинатална форма); постнатална (стекната форма); мешан тип.[ma.prosimptomsx.ru] Затоа, детето да стане лесно подложни на било која инфекција и вирусни патолошки процеси. класификација Според меѓународната класификација, се разликуваат овие видови на неухранетост[ma.prosimptomsx.ru]

 • Primarni sklerozni holangitis

  Sveska I / Prvi jugoslovenski kongres perinatalne medicine, Zagreb, prosinca Zagreb : Udruženje za perinatalnu medicinu Jugoslavije, (Čakovec : Zrinjski). 53 54 444.[travelsdocbox.com] Šimić // Zbornik sažetaka radova / I kongres perinatalne medicine Jugoslavije, Zagreb prosinac Zagreb : Udruženje za perinatalnu medicinu Jugoslvije, 1983 (Čakovec : Zrinjski[travelsdocbox.com] Dijagnostika i terapija infekcije urinarnog trakta u ambulantnoj praksi / Nerka Glogovčan // Radovi / I internistička nedelja Seminar za lekare opšte medicine, Subotica 31[travelsdocbox.com]

Dalji simptomi