Create issue ticket

3 Mogući Uzroci za Peritonealna adhezija

  • Peritonealna fibroza
  • Zračenje abdomena
  • Hirurška procedura

    Хирургија (грч. cheirourgia - рука и рад) је грана клиничке медицине која се бави проучавањем и лечењем болести које се морају лечити радом руку хирурга и применом механичких средстава (инструмената). Оперативна хирургија се може поделити према приступу лечења у четири групе: репарација рана,[…][sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi