Create issue ticket

6 Mogući Uzroci za Placebo efekat

Prikaži rezulate na: Nederlands

 • Prehlada

  Међутим, велики део позитивног учинка лечења приписује се плацебо ефекту.[sr.wikipedia.org]

 • Hiperventilacija

  У пракси се примењује интравенска инјекције 10% раствора калцијума у количини од 10 милилитара (плацебо ефекат).[sr.wikipedia.org]

 • Autistični poremećaj

  Ostali problemi koji su dokumentovani u sprovedenim ispitivanjima uključivali su transgresiju deteta, malu veličinu uzorka, heterogenost učesnika i mogućnost placebo efekta[sr.wikipedia.org]

 • Osteoartritis

  […] симптоматских спороделујући антиартротичних лекова (SySADOA) у односу на НСАИЛ или плацебо.[sr.wikipedia.org] Истраживачи су дошли до закључка да нпр глукозамин сулфат симптоматске ефекте остварује посредством сулфатног молекула.[sr.wikipedia.org] […] до смањења бола и побољшања покретљивости) и доноси одлука о сврсисходности даљег наставка овог лечења.Нека испитивања указују да ипак нема значајне разлике у клиничком ефекту[sr.wikipedia.org]

 • Herpes Zoster

  .С обзиром на потенцијални утицај одраслих особа у разбољебвању од зостера, дугорочне ефекте и корист од вакцинације против варичеле, примењене у детињству, имаће у великој[sr.wikipedia.org] По принципу случајног клиничког испитивање вакцине од зостера у поређењу са плацебом међу готово 39.000 одраслих старијих од 60 година, учесталост зостера је смањен за 51,3%[sr.wikipedia.org]

 • Postherpetična neuralgija

  .С обзиром на потенцијални утицај одраслих особа у разбољебвању од зостера, дугорочне ефекте и корист од вакцинације против варичеле, примењене у детињству, имаће у великој[sr.wikipedia.org] По принципу случајног клиничког испитивање вакцине од зостера у поређењу са плацебом међу готово 39.000 одраслих старијих од 60 година, учесталост зостера је смањен за 51,3%[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi