Create issue ticket

13 Mogući Uzroci za Placebo efekat

 • Prehlada

  Међутим, велики део позитивног учинка лечења приписује се плацебо ефекту.[sr.wikipedia.org]

 • Hiperventilacija

  У пракси се примењује интравенска инјекције 10% раствора калцијума у количини од 10 милилитара (плацебо ефекат).[sr.wikipedia.org]

 • Autistični poremećaj

  Ostali problemi koji su dokumentovani u sprovedenim ispitivanjima uključivali su transgresiju deteta, malu veličinu uzorka, heterogenost učesnika i mogućnost placebo efekta[sr.wikipedia.org]

 • Osteoartritis

  […] симптоматских спороделујући антиартротичних лекова (SySADOA) у односу на НСАИЛ или плацебо.[sr.wikipedia.org] Истраживачи су дошли до закључка да нпр глукозамин сулфат симптоматске ефекте остварује посредством сулфатног молекула.[sr.wikipedia.org] […] до смањења бола и побољшања покретљивости) и доноси одлука о сврсисходности даљег наставка овог лечења.Нека испитивања указују да ипак нема значајне разлике у клиничком ефекту[sr.wikipedia.org]

 • Herpes Zoster

  .С обзиром на потенцијални утицај одраслих особа у разбољебвању од зостера, дугорочне ефекте и корист од вакцинације против варичеле, примењене у детињству, имаће у великој[sr.wikipedia.org] По принципу случајног клиничког испитивање вакцине од зостера у поређењу са плацебом међу готово 39.000 одраслих старијих од 60 година, учесталост зостера је смањен за 51,3%[sr.wikipedia.org]

 • Osteoartritis kolena

  […] simptomatskih sporodelujući antiartrotičnih lekova (SySADOA) u odnosu na NSAIL ili placebo.[sr.wikipedia.org] […] bola i poboljšanja pokretljivosti) i donosi odluka o svrsishodnosti daljeg nastavka ovog lečenja. [1] Neka ispitivanja ukazuju da ipak nema značajne razlike u kliničkom efektu[sr.wikipedia.org]

 • Postherpetična neuralgija

  .С обзиром на потенцијални утицај одраслих особа у разбољебвању од зостера, дугорочне ефекте и корист од вакцинације против варичеле, примењене у детињству, имаће у великој[sr.wikipedia.org] По принципу случајног клиничког испитивање вакцине од зостера у поређењу са плацебом међу готово 39.000 одраслих старијих од 60 година, учесталост зостера је смањен за 51,3%[sr.wikipedia.org]

 • Deskvamativna intersticijalna pneumonija

  James i saradnici objavili su studiju o efektima kortikosteroidne terapije; ovde su efekti kortikosteroida poređeni sa efektima fenilbutazona i placeba.[docplayer.net] Placebo, dokazana je značajna redukcija slike mlečnog zamućenja parenhima na HRCT-u, ali su izostali efekti na 6MWT i difuzijski kapacitet kao i na vreme preživljavanja.[docplayer.net] Randomizirani kontrolisani trajal koji je upoređivao efekte visokih doza acetilcisteina (1800 mg) vs. placeba kod pacijenata koji su primali predizon i azatioprim, pokazao[docplayer.net]

 • Osteoartritis ramena

  […] simptomatskih sporodelujući antiartrotičnih lekova (SySADOA) u odnosu na NSAIL ili placebo.[sr.wikipedia.org] […] bola i poboljšanja pokretljivosti) i donosi odluka o svrsishodnosti daljeg nastavka ovog lečenja. [1] Neka ispitivanja ukazuju da ipak nema značajne razlike u kliničkom efektu[sr.wikipedia.org]

 • Ušni Herpes Zoster

  Po principu slučajnog kliničkog ispitivanje vakcine od zostera u poređenju sa placebom među gotovo 39.000 odraslih starijih od 60 godina, učestalost zostera je smanjen za[sr.wikipedia.org] 51,3%. [2] S obzirom na potencijalni uticaj odraslih osoba u razboljebvanju od zostera, dugoročne efekte i korist od vakcinacije protiv varičele, primenjene u detinjstvu,[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi