Create issue ticket

18 Mogući Uzroci za Plava kosa

 • Rak kože
 • Skvamozni karcinom kože
 • Maligni melanom

  Код типа I (особе светло беле боје коже, зеленкасте очи, црвенкаста коса-келтски тип је ризико највећи), а онда следи тип II (светла боја коже, плаве очи, плава коса...).[sr.wikipedia.org]

 • Iščašenje zgloba

  To mi omogućava da funkcionišem, ali kad bol postane prejak moram uzeti tečni morfijum.“ Mišel, sredovečna žena plave kose, blago se osmehnula dok je govorila.[wol.jw.org]

 • Akutna intermitentna porfirija

  Porfirija je grupa genetički uslovljenih bolesti koje se karakterišu poremećajima metabolizma porfirina i njihovog krajnjeg proizvoda hema. Radi se o nedostatku raznih enzima koji učestvuju u procesu sinteze hema. Usled tih enzimskih poremećaja dolazi do akumulacije pojedinih supstanci (raznih tipova porfirinogena,[…][sr.wikipedia.org]

 • Hiperfenilalaninemija

  RB Dijagnoze 1 Achondroplasia Q77.4 2 Anomalia chromosomatica Q 99.9 3 Anomaliea chromosomaticae aliae Q99 4 Bolest sa mokraćom mirisa javorovog sirupa E71 5 Bulozna epidermoliza 6 C49.9 Leiomyosarcoma gradus 3 Tm RP / paracavalis 7 CHARGE sindrom Q87.8 8 Cistična fibroza E84 9 Craniopharyngeoma C725, Obesitas E66[…][savezzarijetke.rs]

 • Fenilketonurija

  Fenilketonurija je genetički poremećaj do kojeg dolazi usled nedostatka enzima fenilalanin hidroksilaze, koji je neophodan pri metaboliziranju amino kiseline fenilalanina u tirozin. Ovaj poremećaj vodi do moždanog oštećenja i progresivne mentalne retardacije, kao rezultat akumulacije fenilalanina. Prema svetskoj[…][sr.wikipedia.org]

 • Prader-Willi sindrom
 • Homocistinuria
 • Maligni melanom u detinjstvu

  Kod tipa I (osobe svetlo bele boje kože, zelenkaste oči, crvenkasta kosa-keltski tip je riziko najveći), a onda sledi tip II (svetla boja kože, plave oči, plava kosa...).[sr.wikipedia.org] Rizična grupa je uglavnom bijela lica sa svetlošću ili crvenom kosom, plavim očima i brojnim pegama, koje se ne tanku i lako mogu dobiti opekotine od sunca.[sr.iliveok.com]

Dalji simptomi