Create issue ticket

4 Mogući Uzroci za Plummer-Vinson sindrom

Prikaži rezulate na: Română

 • Deficijencija gvožđa

  Klinicki znacaj: deficijencija gvožđa; trudnoća, upotreba oralnih kontracePtiva hemohromatoza, hronične bolesti, malnutricija, inflamacija, bolesti jetre, nefrotski sindrom ili normalan – hemolitička anemija, sideroblastna anemija Stabilnost: 2-8 C 3dana -20 C 6 meseci Minimalna zapremina uzorka: 0.2ml Cena: 700,00 din.[biomedicazavod.rs]

 • Meigs sindrom

  Parinaud Parinaudov sindrom ; Patau sindrom trisomije 13 ; Peutz-Jeghers Peutz-Jeghersov sindrom ; Pickwick pickwickovski sindrom ; Pierre Robin Robinov (P.) sindrom ; Plummer-Vinson[termania.net] Plummer-Vinsonov sindrom ; Prader-Willi Prader-Willijev sindrom ; praemenstruale predmenstrualni sindrom ; Raynaud Raynaudov sindrom ; Reifenstein Reifensteinov sindrom ;[termania.net] Netter-Mussetov (R.) sindrom ; neurocutaneum fakomatoza ; Noonan sindrom po Jacqueline Noonan ; Paget-Schrötter Paget-Schrötterjev sindrom ; Pancoast Pancoastov sindrom ;[termania.net]

 • Plummer-Vinson sindrom

  Parinaud Parinaudov sindrom ; Patau sindrom trisomije 13 ; Peutz-Jeghers Peutz-Jeghersov sindrom ; Pickwick pickwickovski sindrom ; Pierre Robin Robinov (P.) sindrom ; Plummer-Vinson[termania.net] Plummer-Vinsonov sindrom ; Prader-Willi Prader-Willijev sindrom ; praemenstruale predmenstrualni sindrom ; Raynaud Raynaudov sindrom ; Reifenstein Reifensteinov sindrom ;[termania.net] Netter-Mussetov (R.) sindrom ; neurocutaneum fakomatoza ; Noonan sindrom po Jacqueline Noonan ; Paget-Schrötter Paget-Schrötterjev sindrom ; Pancoast Pancoastov sindrom ;[termania.net]

 • Nelsonov sindrom

  Parinaud Parinaudov sindrom ; Patau sindrom trisomije 13 ; Peutz-Jeghers Peutz-Jeghersov sindrom ; Pickwick pickwickovski sindrom ; Pierre Robin Robinov (P.) sindrom ; Plummer-Vinson[termania.net] Plummer-Vinsonov sindrom ; Prader-Willi Prader-Willijev sindrom ; praemenstruale predmenstrualni sindrom ; Raynaud Raynaudov sindrom ; Reifenstein Reifensteinov sindrom ;[termania.net] Netter-Mussetov (R.) sindrom ; neurocutaneum fakomatoza ; Noonan sindrom po Jacqueline Noonan ; Paget-Schrötter Paget-Schrötterjev sindrom ; Pancoast Pancoastov sindrom ;[termania.net]

Dalji simptomi