Create issue ticket

28 Mogući Uzroci za Poremećaj ponašanja

 • Shizofrenija

  Sumanute ideje Halucinacije Dezorganizovani govor, kao manifestacija formalnog poremećaja mišljenja Izuzetno dezorganizovano ponašanje (npr. neodgovarajuće oblačenje, često[sr.wikipedia.org] […] mišljenja, dezorganizovanog ponašanja ili jednoobraznog afekta.[sr.wikipedia.org] […] najviše pogađa spoznaju, ali takođe obično doprinosi hroničnim problemima sa ponašanjem i emocijama.[sr.wikipedia.org]

 • Fobija

  Дакле о фобији се говори онда кад страх ствара поремећаје у понашању и онемогућава обављање уобичајених животних функција.[sr.wikipedia.org]

 • Hipoglikemija

  Класичну клиничку слику хипогликемије карактеришу следећи симптоми: Профузно презнојавање и осећајем хладноће Замагљење вида и несвестица, Неуобичајено понашање (конфузија[sr.wikipedia.org] , поремећајем говора, тремор) Периоралне парестезије, Општа слабост, Палпитације, страх и осећај глади.У случају наставка хипогликемије долази до узнемирености, конфузије,[sr.wikipedia.org]

 • Demencija

  Хантингтонова болест је аутосомно-доминантно наследно обољење, а испољава се деменцијом и поремећајима понашања.[sr.wikipedia.org] У секундарне симптоме се сврставају измене личности и понашања.[sr.wikipedia.org] Визуоперцептивни поремећаји се доводе у везу са оштећењем покрета очију.[sr.wikipedia.org]

 • Sistemski lupus

  […] ментално стање са поремећајем размишљање и понашање).[sr.wikipedia.org] Остале компликације су:Хемолитичка анемија (уништавање еритроцита) Инфекције Миокардитис (запаљење срчаног мишића) Поремећај понашања Серозно запаљење плућне или срчане марамице[sr.wikipedia.org] Поремећаји крвних ћелија; изазвани су ауто-антителима која нападају крвне ћелије.[sr.wikipedia.org]

 • Dravetov sindrom

  Mnogu djecu prate različiti poremećaji i teškoće: poremećaji u ponašanju, uključujući i psihoze poremećaje kretanja i ravnoteže ortopedske teškoće poremećaje rasta i prehrane[sr.wikipedia.org]

 • Mentalni poremećaj

  Разна зависна понашања, попут коцкарске зависности, могу се класификовати као поремећај.[sr.wikipedia.org] Тренутно постоје два широко прихваћена система класификације менталних болести: IDC-10 Поглавље V: Ментални поремећаји и поремећаји понашања, од 1949 је део Међународне класификације[sr.wikipedia.org] Постоји тенденција појаве консензуса да такозвани „поремећаји личности”, као што су генерално особине личности, заправо укључује мешавину акутних дисфункционалних понашања[sr.wikipedia.org]

 • Astma

  Психолошки поремећаји су такође чести где се анксиозни поремећаји јављају код између 16%–52% случајева, а поремећаји понашања код 14%–41% случајева.[sr.wikipedia.org]

 • Poremećaj ličnosti

  Поремећаји личности представљају карактеристичне и трајне обрасце понашања, мишљења и осећања који прилично одударају од оног што је уобичајено.[sr.wikipedia.org] Схизотипални поремећај личности акутна нелагодност у блиским међуљудским односима, когнитивне или перцептивне дисторзије и ексцентричности у понашању.[sr.wikipedia.org] Зависни поремћај личности подређено и зависно понашање повезано са прекомерном потребом да о особи неко брине.[sr.wikipedia.org]

 • Bipolarni poremećaj

  […] агресивног понашања, док антисоцијални поремећај личности у коморбидитету са злоупотребом или зависношћу од ПАС повећава ризик 100 пута у односу на општу популацију; обратити[sr.wikipedia.org] ; урадити оријентациону диференцијално-дијагностичку процену (нпр. органски узрок, стање интоксикације, ментални поремећај и сл.); обратити пажњу на непосредно окружење –[sr.wikipedia.org] : анамнестички податак о насилном (агресивном) понашању у прошлости, уз напомену да злоупотреба или зависност од психоактивних супстанци (ПАС) 30 пута повећавају ризик од[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi