Create issue ticket

37 Mogući Uzroci za Poremećaj u hodu

 • Duchennova mišićna distrofija

  Dišenova mišićna distrofija Mikroskopski snimak butnog mišića osobe koja je umrla od pseudohipertrofne mišićne distrofije, tipa Dišenove. Presek mišića prikazuje opsežne zamene mišićnih vlakana masnim ćelijama. Klasifikacija i spoljašnji resursi Specijalnost Medical genetics, pediatrics ICD - 10 G71.0 ICD - 9-CM 359.1 OMIM[…][sr.wikipedia.org]

 • Tumor mozga

  Žarišni znaci i simptomi poremećaja pojedinih područja „CNS“-a bi bili: poremećaj hoda (ataksija), epileptički napad koji se javlja prvi put u životu bolesnika, vrtoglavica[dzgradiska.com] Povraćanje je izraženo u jutarnjim časovima, naglo u vidu lučnog mlaza, bez mučnine.[dzgradiska.com] , nesigurnost i gubitak ravnoteže, gubitak sluha udružen sa šumom u uvu (kod „neurinoma akustikusa“), jednostrana paraliza lica, poremećaj senzibiliteta na licu i osjećaj[dzgradiska.com]

 • Alkoholna intoksikacija

  Uočeni su teški neurološki poremećaji: ataksija kao posledica toksičnog dejstva alkohola na cerebelum se manifestuje nesigurnim hodom, nedostatkom koordinacije pokreta i disartrijom[sr.puntomarinero.com] - poremećajem govora.[sr.puntomarinero.com] Teška intoksikacija - javlja se kada je alkohol u krvi od 2,5 do 4% i izražava se depresijom svijesti od omamljivanja (omamljivanje), pospanosti (pospanost) do kome.[sr.puntomarinero.com]

 • Vaskularna demencija

  Problemi u komunikaciji sa drugima (pacijent zaključan u sebi). hod poremećaj (muškarac trese stranu prilikom hodanja).[sr.ekobutik.si] Proces je praćen neurološkim poremećajima (poremećaja hoda, drhtanje udova, krutosti).[sr.ekobutik.si] […] vaskularne poremećaje.[sr.ekobutik.si]

 • Pedijatrijski ishemijski moždani udar

  Ovo se klinički manifestuje u vidu oduzetosti pojedinih delova tela, poremećajem govora, ispadom pojedinih vrsta osećaja, smetnjama u koordinaciji pokreta i hoda ili raznim[sr.wikipedia.org] […] psihičkim ispadima i poremećajima svesti, a u skoro 33% slučajeva dolazi do smrtnog ishoda.[sr.wikipedia.org] Apoplexia je zastareo medicinski termin koji se sada koristi samo u specifičnim stanjima.[sr.wikipedia.org]

 • Hernijacija lumbalnog diska

  […] rukama i nogama; • teškoće sa hodom (spastičan hod na širokoj osnovi, nesiguran u trzajima); • znaci mijelopatije ili; - „znaci gornjeg motornog neurona“ (spastičnost, hiperrefleksija[sr.wikipedia.org] , klonus, znaci Babinskog i Hofmana, i poremećaji funkcije creva i bešike); - „znaci donjeg motornog neurona“ (hiporefleksija i atrofija donjih udova). [7] Klinička slika[sr.wikipedia.org] […] radikulomijelopatija : • Bol u vratu, podlopatičnom regionu ili u ramenu; • slabost ili parestezije u gornjim udovima; • senzorne promene u donjim udovima; • motorne slabosti u[sr.wikipedia.org]

 • Šlog

  Ово се клинички манифестује у виду одузетости појединих делова тела, поремећајем говора, испадом појединих врста осећаја, сметњама у координацији покрета и хода или разним[sr.wikipedia.org] […] психичким испадима и поремећајима свести, а у скоро 33% случајева долази до смртног исхода.[sr.wikipedia.org] Apoplexia је застарео медицински термин који се сада користи само у специфичним стањима.[sr.wikipedia.org]

 • Išijas

  Oštećenje peronealnog dijela išijadikusa izaziva nemoć u stopalu, a u ozbiljnim slučajevima i padanje stopala pri hodu (pijetlov hod).[dzgradiska.com] U posebno teškim slučajevima dolazi do gubitka osjeta u području koje pokrivaju bermude, uz poremećaj mokrenja, stolice i seksualne aktivnosti.[dzgradiska.com]

 • Hronična insuficijencija bubrega

  , otežan hod.[sr.wikipedia.org] Endokrini poremećaji - zaostajanje u rastu, gubitak libida, potencije, amenoreja, sterilitet, sekundarni hiperparatireoidizam koji dovodi do bolova u zglobovima i mišićima[sr.wikipedia.org] Kožne promene – sivo-žućkasta boja lica, dlanova i tabana, svrab koji je toliko izrazit da dovodi do nesanice i psihičkih poremećaja.[sr.wikipedia.org]

 • Angelmanov sindrom

  Umešanost u učenje može uključiti hiperaktivnost, probleme govora i poremećaje u koordinaciji.[sr.womanuntamed.com] Zbog hoda krutih nogu pacijenata, zovu se "lutke", one se takođe karakterišu skoliozom, a najraširenija je epilepsija kod 80% pacijenata.[sr.womanuntamed.com] U školskom uzrastu će biti problema s čitanjem i percepcijom, teškoćom koncentriranja.[sr.womanuntamed.com]

Dalji simptomi