Create issue ticket

23 Mogući Uzroci za Porodična istorija bolesti srca, Povišen holesterol

 • Homozitogna familijarna hiperholesterolemija
 • Familijarna hiperholesterolemija

  Klinički znaci Povišeni Fenotip Familijarna hiperholesterolemija Heterozigoti: u. holesterol 7-13 LDL IIa Obično ksantomi kod odraslih i vaskularne bolesti u 30-50g.[slideplayer.com] Fenotip Kombinovana hiperlipidemija TG ukupni holesterol 6.5-13 VLDL, LDL IIb Asimptomaska do kardiovask. bolesti.[slideplayer.com] […] хипертриглицеридемија Fenotip lipida Nivo lipida u plazmi (mmol/l) Lipoproteini Klinički znaci Povišeni Fenotip Familijarna hipertrigliceridemija TG plazma može biti i zamućena[slideplayer.com]

 • Heterozigotna familijarna hiperholesterolemija

  Published on 28-Apr-2015 View 2.871 Download 2 Embed Size (px) DESCRIPTION reg Transcript Registar lekova 2011 DVADESETO IZDANJE REGISTAR LEKOVA________________ ________________ 2011prvo drugo tre}e etvrto peto {esto sedmo osmo deveto deseto jedanaesto dvanaesto trinaesto etrnaesto petnaesto esnaesto[…][pdfslide.net]

  Nedostaju: Povišen holesterol
 • Deficijencija hormona rasta

  Hormon rasta ili somatotropin je peptidni hormon koga luči prednji režanj hipofize ( adenohipofiza ), koji stimuliše rast organizma, a ima ulogu i u ragulaciji raznih metaboličkih procesa. [1] [2] Građa [ uredi ] Po sastavu je jednolančani polipeptid i sadrži 191 aminokiselinu. Molekulska masa mu je oko 21.500 daltona, a[…][sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Porodična istorija bolesti srca
 • Wolmanova bolest

  Izvor: Wikipedija Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje Patologija metabolizma i metabolički poremećaji Aminokiseline aromatske ( Fenilketonurija, Alkaptonurija, Ohronoza, Tirozinemija, Albinizam, Histidinemija ) - sa razgranatim lancima ( Maple syrup urine bolest, Propionska acidemija, Metilmalonska acidemija,[…][hr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Porodična istorija bolesti srca
 • Ruptura cerebralne aneurizme

  Medikamentozna terapija podrazumeva uzimanje lekova iz sledećih grupa: Inhibitora HMG-CoA reduktaze – deluje na smanjenje povišenog holesterola i triglicerida; Fibrata – deluje[sr.wikipedia.org] Još uvek nije u potpunosti ispitan mehanizam kojim povišen krvni pritisak utiče na razvoj ateroskleroze, ali se pretpostavlja da je u direktnoj vezi sa oštećenjem endotela[sr.wikipedia.org] Ipak, najznačajniji faktori rizika, koji u 50-60% pacijenata sigurno izazivaju razvoj bolesti su: hiperlipidemija – utvrđeno je da niži nivo holesterola u krvi sigurno smanjuje[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Porodična istorija bolesti srca
 • Autozomno-dominantna Osteopetroza Tip 2

  Primer za to je oboljenje familijarna hiperholesterolemija (povišen nivo holesterola u krvi koji može dovesti do infarkta miokarda ).[sr.wikipedia.org] Homozigoti imaju teži oblik ove bolesti i obično umiru pre 30-te godine života od infarkta, a heterozigoti imaju povišen nivo holesterola koji može dovesti do infarkta.[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Porodična istorija bolesti srca
 • Autozomno-recesivna Osteopetroza 7

  Primer za to je oboljenje familijarna hiperholesterolemija (povišen nivo holesterola u krvi koji može dovesti do infarkta miokarda ).[sr.wikipedia.org] Homozigoti imaju teži oblik ove bolesti i obično umiru pre 30-te godine života od infarkta, a heterozigoti imaju povišen nivo holesterola koji može dovesti do infarkta.[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Porodična istorija bolesti srca
 • Popuštanje jetre

  Povišen holesterol najčešće ne daje nikakve simptome.[pravda.rs] Za organizam nije dobro ni kada je nivo „lošeg“ (LDL) holesterola povišen, ni kada je nivo „dobrog“ (HDL) holesterola, čija je uloga da štiti telo od bolesti srca i da smanjuje[pravda.rs] Tako recimo najveći deo holesterola nastaje u jetri, a povišene masnoće dovode do ateroskleroze, stvaranja naslaga na krvnim sudovima, sužavanja arterija, pa tako i do infarkta[pravda.rs]

  Nedostaju: Porodična istorija bolesti srca
 • Periferna vaskularna bolest

  […] i kalorijama Povišen ukupni holesterol u plazmi (LDL holesterol) Starost Zloupotreba duvana Povišen krvni pritisak Pol Fizička neaktivnost Povišeni trigliceridi u plazmi[sr.wikipedia.org] Kada govorimo o visokom riziku povišenih vrednosti holesterola mi zapravo mislimo na visok nivo LDL-lošeg holesterola i triglicerida i nizak nivo dobrog HDL holesterola.[sr.wikipedia.org] Antihipertonici imaju za cinj da normalizuju povišen krvni pritisak (diuretici, beta blokatori, ACE inhibitori itd) Vazodilatatori (šire lumen krvih sudova i povećavaju njihov[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Porodična istorija bolesti srca

Dalji simptomi