Create issue ticket

8 Mogući Uzroci za Porodična istorija hiperholesterolemije, Povišen holesterol

 • Homozitogna familijarna hiperholesterolemija
 • Heterozigotna familijarna hiperholesterolemija
  Nedostaju: Povišen holesterol
 • Familijarna hiperholesterolemija
  Nedostaju: Povišen holesterol
 • Deficijencija hormona rasta
  Nedostaju: Porodična istorija hiperholesterolemije
 • Wolmanova bolest
  Nedostaju: Porodična istorija hiperholesterolemije
 • Arterioskleroza

  Medikamentozna terapija podrazumeva uzimanje lekova iz sledećih grupa: Inhibitora HMG-CoA reduktaze – deluje na smanjenje povišenog holesterola i triglicerida; Fibrata – deluje[sr.wikipedia.org] Još uvek nije u potpunosti ispitan mehanizam kojim povišen krvni pritisak utiče na razvoj ateroskleroze, ali se pretpostavlja da je u direktnoj vezi sa oštećenjem endotela[sr.wikipedia.org] Ipak, najznačajniji faktori rizika, koji u 50-60% pacijenata sigurno izazivaju razvoj bolesti su: hiperlipidemija – utvrđeno je da niži nivo holesterola u krvi sigurno smanjuje[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Porodična istorija hiperholesterolemije
 • Dijabetska retinopatija

  Наиме, болесници без ретинопатије су такође имали високе вредности холестерола, што не искључује утицај повишеног нивоа холестерола на развој ДР.[sr.wikipedia.org] Иако велики проценат болесника са ретинопатијом има повишене вредности холестерола у крви, у преко 50% случајева није нађена статистички значајна разлика у повишеном нивоу[sr.wikipedia.org] холестерола у болесника са и без ретинопатије.[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Porodična istorija hiperholesterolemije
 • Ksantelazma

  Ranije se smatralo da ksantelazme nastaju samo kod osoba sa povišenim nivoima masnoća i holesterola u krvi.[sr.wikipedia.org]

  Nedostaju: Porodična istorija hiperholesterolemije

Dalji simptomi