Create issue ticket

4 Mogući Uzroci za Posttraumatski stresni poremećaj

 • Posttraumatski stresni poremećaj

  Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) ( engl. posttraumatic stress disorder ) je vrsta anksioznosti kao posledica psihološkog izlaganja stresnim doživljajima, koji uključuju[sr.wikipedia.org] Koić E., Stres psihička trauma i PTSP - posttraumatski stresni poremećaj, Virovitica, Januar, 2006. Dragišić-Labaš S.[sr.wikipedia.org] Posttraumatski stresni poremećaj na sajtu DMOZ (na jeziku: engleski) Post traumatic stress disorder information from The National Child Traumatic Stress Network Information[sr.wikipedia.org]

 • Mentalni poremećaj

  […] и посттрауматски стресни поремећај.[sr.wikipedia.org] Обично препознате категорије обухватају специфичне фобије, генерализовани анксиозни поремећај, социјална фобија, панични поремећај, агорафобија, опсесивно-компулзивни поремећај[sr.wikipedia.org] […] различити аспекти људског понашања и личности који могу постати поремећени.Анксиозност или страх који ометају нормално функционисање се могу класификовати као анксиозни поремећаји[sr.wikipedia.org]

 • Granični poremećaj ličnosti

  Ипак, студије показују да су гранични поремећај личности и посттрауматски стресни синдром блиско повезани.[sr.wikipedia.org] По америчким генетским истраживањима поремећаја личности код близанаца, ако један близанац пати од овог поремећаја, други близанац исто пати у 35% случајева.[sr.wikipedia.org] Даљи докази указују на то да је развој граничног поремећаја личности блиско повезан са трауматичним детињнством; најчешће злостављањем, и то сексуалним, од стране старатеља[sr.wikipedia.org]

 • Antraks

  stresnog poremećaja.[sr.wikipedia.org] […] poteškoće u prilagođavanju svakodnevnom života su zabeležene kod lica koja su preživela Lajmsku i legionarsku bolest, oni pretpostavljaju da su ove tegobe verovatno posledica posttraumatskog[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi