Create issue ticket

1 Mogući Uzroci za Povećana urinarna ekskrecija cistina

  • Cistinurija

    Цистинурија (лат. Cystynuria) је аутозомно рецесивни генетички поремећај метаболизма који се карактерише поремећајем транспорта цистина и дибазичних аминокиселина (аргинина, лизина, орнитина) на енгл. "brusch border" мембрани тубула бубрега и мембрани интестинума (црева) што доводи до њиховог[…][sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi