Create issue ticket

41 Mogući Uzroci za Povećani eritrociti

 • Hronična opstruktivna bolest pluća

  Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, od hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) boluje oko 50 miliona ljudi i svake godine umre skoro 3 miliona obolelih osoba. Iz Udruženja za astmu i hronične opstruktivne bolesti pluća (UDAH) kažu da se procenjuje da u Srbiji trenutno ima između 400.000 i 600.000[…][dzsabac.org.rs]

 • Hipoksija

  […] broj eritrocita (razvoj eritrocitoze), a to ugrožava povećani rizik od tromboze; formiraju se kolateralna plovila, koja obezbeđuju hipoksično mesto uz dodatni deo krvi i[sr.umutmedical.com] […] razvija) redistribuirati protok krvi (smanjuje u perifernim tkivima koja preti i proširenih tropsku promene u vitalnim organima, mozak, srce, jetra, itd); kostna srž producira povećan[sr.umutmedical.com]

 • Divertikuloza

  Dodatni (nespecifični) metode skrining za divertikuloza su: CBC, pri čemu u komplikovane oblike poštuju leukocitoza prelazak na, anemija, povećana eritrocita lijevo sedimentacija[bo.ottitres.ru]

 • Dehidracija
 • Karcinom bubrežnih ćelija

  Postoji povećano izlučivanje tumorskih različitih biološki aktivnih materija (prostaglandini, tromboksani, aktivni oblik vitamina D), hormona (rennin, paratiroidnim hormonom[srp.jebyhealthcare.com] Kada rak bubrega detektuje promene u laboratorijskim parametrima krvi i urina: anemija, brzine sedimentacije eritrocita, sekundarne policithemija, proteinurije i leucocituria[srp.jebyhealthcare.com]

 • Akutni pankreatitis
 • Posthemoragijska anemija novorođenčeta

  […] razgradnje eritrocita. - hemolizne: - korpuskulame - nasledne (faktor hemolize u er.): poremećaj opne er. - nasledna sferocitoza, eliptocitoza, akanto- citoz poremećaj enzima[lekarinfo.com] […] dizeritropoezne anemije anemije sa hiperplazijom kostne srži anemije u hroničnim bolestima leukemije, limfomi, plazmocitom nutritivne anemije 2.Anemije nastale pretežno zbog povećane[lekarinfo.com] Anemije nastale zbog povećanog gubitka krvi: - akutna posthemoragijska anemija - nagli gubitak krvi -hronična - postepen gubitak Fe (hipohromna anemija) II Morfološka klasifikacija[lekarinfo.com]

 • Mijeloproliferativna bolest
 • Eritrocitoza

  Povećan broj eritrocita se sreće kod sekundarnih eritrocitoza i policitemije vere.[doktor.rs] […] biti: •relativne (smanjena zapremina plazme npr. kod dehidratacije •prividne (kod normalna zapremina plazme i eritrocitne mase npr. kod pušača) •apsolutne (eritrocitna masa povećana[doktor.rs] Pod sekundarnom eritrocitozom se smatra svaki porast hematokrita iznad normalnih vrednosti (žene 48%, muskarci 51%) bez obzira na hemoglobin i broj eritrocita.[doktor.rs]

 • Policitemija vera

  Прилог 3. СПИСАК РЕТКИХ БОЛЕСТИ 1. Sindrom Brugada 2. Eritropoetička porfirija 3. Sindrom Guillan Bare 4. Familijarni melanoma 5. Genetski uslovljen autizam 6. Tetralogija Fallot 7. Skleroderma 8. Transpozicija velikih krvnih sudova 9. Fokalna Distonija 10. Marfanov sindrom 11. Non Hodgkinov limfom 12. Retinitis pigmentoza 13.[…][pravno-informacioni-sistem.rs]

Dalji simptomi