Create issue ticket

3 Mogući Uzroci za Povećani fosfati u urinu, Varijabilni stepen težine

 • Akromegalija

  […] definicija kronična, potencijalno smrtonosna bolest čija karakteristična slika nastaje zbog dugotrajna prekomjernoga lučenja hormona rasta, a neposredan je uzrok bolesti tumor hipofize kontekst Akromegaliju u području glave obilježuju povećanje nosa, usana i donje čeljusti, s poremećajima zuba i usne sluznice.[…][struna.ihjj.hr]

  Nedostaju: Varijabilni stepen težine
 • Tirozinemija tip 1

  Aco Kostovski patis od drugi mo ni dijagnozi. Sé u[te ne e determinirano optimalnoto vreme koga treba da se napravi biopsija na crn drob. Tabela 1.1 Diferencijalna dijagnoza pome\u zamasten crn drob kaj deca i makrovezikularna steatoza Nutritivni Nealkoholna mastna bolest na crniot drob Hiperfagni zaboluvawa[…][yumpu.com]

  Nedostaju: Varijabilni stepen težine
 • Emfizematozni gastritis

  U kasnijoj fazi bolesti povećana je razgradnja kosti, pa se iz nje mobiliziraju fosfati, citrati i hiroksilin, koji se pojačano izlučjuju urinom.[edoc.pub] Budući da je u uvjetima hiperparatiroidizma sposobnost bubrežnih tubula za reapsorpciju kalcija ipak ogranićena, doći će do hiperkalciurije, što pogoduje stvaranju bubrežnih[edoc.pub]

  Nedostaju: Varijabilni stepen težine

Dalji simptomi