Create issue ticket

3 Mogući Uzroci za Povišen cistin

  • Hronična insuficijencija bubrega

    Svetski dan bubrega 14. februar ,,Zdravlje bubrega svima i svuda" Svetski dan bubrega obeležava se od 2006. godine, svake godine, drugog četvrtka u martu mesecu a na inicijativu Međunarodnog društva za nefrologiju i Internacionalnog Udruženja Fondacija za bubreg u više od 100 zemalja širom sveta. Cilj obeležavanja[…][zzjzpo.rs]

  • Cistinoza

    Pretraga/Analit Urati Urati Područje Klinička biokemija - Metaboliti i supstrati Vrsta uzorka Serum (S) Vrsta spremnika Bez antikoagulansa (crveni čep) Aktivator zgrušavanja i gel za odjeljivanje (žuti čep) Primjenjena analitička metoda Fotometrija (s urikazom i peroksidazom) Interferencije Bilirubin Hemoglobin[…][prfr.hr]

  • Emfizematozni gastritis

    U mokraći se određuje cistin, struvit ili drugi kristali i urinokultura. Dobivene kamence treba uvijek analizirati fotometrijski.[edoc.pub] Dijagnostički treba obraditi sve bolesnike s infekcijom, povišenom mokraćnom kiselinom ili cistinskim kamencima te uvesti odgovarajuću terapiju.[edoc.pub]

Dalji simptomi