Create issue ticket

19 Mogući Uzroci za Povišen holesterol

 • Deficijencija hormona rasta

  Прилог 3. СПИСАК РЕТКИХ БОЛЕСТИ 1. Sindrom Brugada 2. Eritropoetička porfirija 3. Sindrom Guillan Bare 4. Familijarni melanoma 5. Genetski uslovljen autizam 6. Tetralogija Fallot 7. Skleroderma 8. Transpozicija velikih krvnih sudova 9. Fokalna Distonija 10. Marfanov sindrom 11. Non Hodgkinov limfom 12. Retinitis pigmentoza 13.[…][pravno-informacioni-sistem.rs]

 • Ruptura cerebralne aneurizme

  Medikamentozna terapija podrazumeva uzimanje lekova iz sledećih grupa: Inhibitora HMG-CoA reduktaze – deluje na smanjenje povišenog holesterola i triglicerida; Fibrata – deluje[sr.wikipedia.org] Još uvek nije u potpunosti ispitan mehanizam kojim povišen krvni pritisak utiče na razvoj ateroskleroze, ali se pretpostavlja da je u direktnoj vezi sa oštećenjem endotela[sr.wikipedia.org] Ipak, najznačajniji faktori rizika, koji u 50-60% pacijenata sigurno izazivaju razvoj bolesti su: hiperlipidemija – utvrđeno je da niži nivo holesterola u krvi sigurno smanjuje[sr.wikipedia.org]

 • Homozitogna familijarna hiperholesterolemija
 • Wolmanova bolest

  Pročelnik: prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med., specijalist internist, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije Glavna medicinska sestra: Jadranka Brljak, diplomirana medicinska sestra Zavod čine: Odjel za hepatologiju Odjel za upalne bolesti crijeva Odjel za intervencijsku gastroenterologiju Dnevna bolnica[…][kbc-zagreb.hr]

 • Popuštanje jetre

  Povišen holesterol najčešće ne daje nikakve simptome.[pravda.rs] Za organizam nije dobro ni kada je nivo „lošeg“ (LDL) holesterola povišen, ni kada je nivo „dobrog“ (HDL) holesterola, čija je uloga da štiti telo od bolesti srca i da smanjuje[pravda.rs] Tako recimo najveći deo holesterola nastaje u jetri, a povišene masnoće dovode do ateroskleroze, stvaranja naslaga na krvnim sudovima, sužavanja arterija, pa tako i do infarkta[pravda.rs]

 • Periferna vaskularna bolest

  […] i kalorijama Povišen ukupni holesterol u plazmi (LDL holesterol) Starost Zloupotreba duvana Povišen krvni pritisak Pol Fizička neaktivnost Povišeni trigliceridi u plazmi[sr.wikipedia.org] Kada govorimo o visokom riziku povišenih vrednosti holesterola mi zapravo mislimo na visok nivo LDL-lošeg holesterola i triglicerida i nizak nivo dobrog HDL holesterola.[sr.wikipedia.org] Antihipertonici imaju za cinj da normalizuju povišen krvni pritisak (diuretici, beta blokatori, ACE inhibitori itd) Vazodilatatori (šire lumen krvih sudova i povećavaju njihov[sr.wikipedia.org]

 • Renalna hipertenzija

  […] hipoalbuminemija (snižena vrednost albumina u krvi), edemi i povišene vrednosti holesterola i triglicerida u krvi.[ultrazvuk-drroncevic.com] Šta je nefroza Nefroza je kliničko stanje bubrega koje se manifestuje proteinurijom (povišena nivo proteina u urinu), hipoproteinemija (snižene vrednosti proteina u krvi),[ultrazvuk-drroncevic.com]

 • Arterioskleroza

  Medikamentozna terapija podrazumeva uzimanje lekova iz sledećih grupa: Inhibitora HMG-CoA reduktaze – deluje na smanjenje povišenog holesterola i triglicerida; Fibrata – deluje[sr.wikipedia.org] Još uvek nije u potpunosti ispitan mehanizam kojim povišen krvni pritisak utiče na razvoj ateroskleroze, ali se pretpostavlja da je u direktnoj vezi sa oštećenjem endotela[sr.wikipedia.org] Ipak, najznačajniji faktori rizika, koji u 50-60% pacijenata sigurno izazivaju razvoj bolesti su: hiperlipidemija – utvrđeno je da niži nivo holesterola u krvi sigurno smanjuje[sr.wikipedia.org]

 • Hronična bubrežna bolest

  […] hipoalbuminemija (snižena vrednost albumina u krvi), edemi i povišene vrednosti holesterola i triglicerida u krvi.[ultrazvuk-drroncevic.com] Šta je nefroza Nefroza je kliničko stanje bubrega koje se manifestuje proteinurijom (povišena nivo proteina u urinu), hipoproteinemija (snižene vrednosti proteina u krvi),[ultrazvuk-drroncevic.com]

 • Bowen-ova bolest

  […] krvnog pritiska, kontrola povišenog „lošeg” holesterola).[sr.wikipedia.org] U nekim slučajevima progresija može biti smanjivana kod vaskularne demencije, ukoliko se mogu smanjiti rizični faktori koji dovode do vaskularnih akcidenata (kontrola povišenog[sr.wikipedia.org]

Dalji simptomi