Create issue ticket

11 Mogući Uzroci za Povišeni trigliceridi

 • Periferna vaskularna bolest

  […] ukupni holesterol u plazmi (LDL holesterol) Starost Zloupotreba duvana Povišen krvni pritisak Pol Fizička neaktivnost Povišeni trigliceridi u plazmi u porodičnoj istoriji[sr.wikipedia.org] Kada govorimo o visokom riziku povišenih vrednosti holesterola mi zapravo mislimo na visok nivo LDL-lošeg holesterola i triglicerida i nizak nivo dobrog HDL holesterola.[sr.wikipedia.org] Cilj svakog bolesnika treba da bude vrednost triglicerida manja od 150 mg/dl ( 1,7 mmol/l).[sr.wikipedia.org]

 • Citrulinemija tip 2

  Gotovo sva genetski nasleđena stanja koja su dijagnostifikovana u prenatalnoj fazi, takođe se mogu otkriti i u preimplantacionom periodu. Bolesti koje imaju visok stepen rizika prenosivosti (25-50%) i koje su uglavnom povezane sa značajnim procentom ozbiljnih komplikacija i smrtnosti, mogu se otkriti ovom tehnikom.[…][ivf-embryo.gr]

 • Kongenitalna generalizovana lipodistrofija Tip 4
 • Makularna degeneracija

  […] razinu kolesterola i triglicerida, smanjuje rizik od srčanog infarkta, smanjuje bol u kostima te mobilizira imunitet.[zdravaobitelj.com] , kapsule Omega 3 dobivene iz kvalitetnog ribljeg ulja i obogaćene vitaminom E djelotvorno su sredstvo u prevenciji bolesti srca i krvnih žila, snizuju visok krvni tlak, povišenu[zdravaobitelj.com]

 • Ruptura cerebralne aneurizme

  Medikamentozna terapija podrazumeva uzimanje lekova iz sledećih grupa: Inhibitora HMG-CoA reduktaze – deluje na smanjenje povišenog holesterola i triglicerida; Fibrata – deluje[sr.wikipedia.org]

 • Renalna hipertenzija

  […] hipoalbuminemija (snižena vrednost albumina u krvi), edemi i povišene vrednosti holesterola i triglicerida u krvi.[ultrazvuk-drroncevic.com] Šta je nefroza Nefroza je kliničko stanje bubrega koje se manifestuje proteinurijom (povišena nivo proteina u urinu), hipoproteinemija (snižene vrednosti proteina u krvi),[ultrazvuk-drroncevic.com]

 • Hronična bubrežna bolest

  […] hipoalbuminemija (snižena vrednost albumina u krvi), edemi i povišene vrednosti holesterola i triglicerida u krvi.[ultrazvuk-drroncevic.com] Šta je nefroza Nefroza je kliničko stanje bubrega koje se manifestuje proteinurijom (povišena nivo proteina u urinu), hipoproteinemija (snižene vrednosti proteina u krvi),[ultrazvuk-drroncevic.com]

 • Arterioskleroza

  Medikamentozna terapija podrazumeva uzimanje lekova iz sledećih grupa: Inhibitora HMG-CoA reduktaze – deluje na smanjenje povišenog holesterola i triglicerida; Fibrata – deluje[sr.wikipedia.org]

 • Familijarna hiperholesterolemija

  Klinički znaci Povišeni Fenotip Familijarna hiperholesterolemija Heterozigoti: u. holesterol 7-13 LDL IIa Obično ksantomi kod odraslih i vaskularne bolesti u 30-50g.[slideplayer.com] Вредности триглицeрида су 2,8-8,5 ммол/л, док је укупан холестерол 6,5-13,0 ммол/л. 48 Изолована хиперхолестеролемија Fenotip lipida Nivo lipida u plazmi (mmol/l) Lipoproteini[slideplayer.com]

 • Emfizematozni gastritis

  […] kolesterola i jako povišenim trigliceridima. 3.[edoc.pub] Lipidi su povišeni, naročito ukupni kolesterol i trigliceridi. Povišen je i fibrinogen, a neki faktori koagulacije su sniženi (antitrombin III, faktor IX, XII).[edoc.pub] […] koncentracija kolesterola i/ili triglicerida daju se lijekovi i za ovaj poremećaj.[edoc.pub]

Dalji simptomi